Back to Top

Bankrelatie (ANBI)

De Historische Kring Huizen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Fiscaalnummer / RSIN: 8166.01.082
Kamer van Koophandel Hilversum 40517042

Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer NL50 RABO 0329 9603 69 ten name van de Historische Kring Huizen

Jaarverslag/Financieelverslag:

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014 Financieel verslag 2014
Jaarverslag 2015 Financieel verslag 2015
Jaarverslag 2016 Financieel verslag 2016
Jaarverslag 2017 Financieel verslag 2017
Jaarverslag 2018 Financieel verslag 2018
Jaarverslag 2019 Financieel verslag 2019

Jaarverslag 2020 Financieel verslag 2020
Jaarverslag 2021 Financieel verslag 2021
Jaarverslag 2022 Financieel Verslag 2022