Naam: Historische Kring Huizen     
Fiscaalnummer: 8166.01.082     

Bestuursamenstelling:
Voorzitter, I. Groothoff          
Secretaris, D. Brugge                                                                               
Penningmeester, M. Westland-Rebel                                                          
Vice-Voorzitter, M. Heemskerk

Het Beleidsplan:
Het verzamelen van historisch materiaal in woord, geschrift en beeld.
Presenteren van de klederdracht, genealogie, handel en industrie. 
Het vastleggen van het Huizer dialect en het spreken daarvan. 

Het Beloningsbeleid:
Er worden geen betalingen gedaan aan bestuursleden en medewerkers van de historische kring.   
Betalingen zijn noodzakelijke uitgaven met bonnen of kwitanties voor de behoefte van de vereniging.    

Doelstelling:
De vereniging stelt zich onder meer tot doel het bevorderen en verbreiden van de kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis en klederdracht van de gemeente Huizen. Zij tracht dit doel te bereiken door steun te geven aan historisch onderzoek en het uitgeven van publicaties. Verder door het organiseren van bijeenkomsten, excursies, lezingen, presentatie en tentoonstellingen. Ook ijvert zij voor het behoud van de cultuurhistorische en karakteristieke waarde van de gemeente Huizen.   


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Archiefgroep: De Bibliotheek is gearchiveerd, de inventaris is nog niet voltooid..Het inventariseren van gevelstenen is klaar. Er ligt een verzoek bij de Rabobank voor subisidie. De genealogie wordt onderhouden door o.a. registratie van geboorte en overlijden, en stamboom onderzoek. De achterstand van het digitaliseren van foto's is weggewerkt. Er zijn plannen om in samenwerking met het Huizer Museum een expositie te maken of Bibliotheek van krantenknipselsuit het verzet in April.

Dialectgroep: Medewerking aan de strip in de Huizer Courant. Coordineert de tekst voor de Ratel.De HKH is betrokken bij het Huizer cafe. Klaas Schipper geeft dialectcursus aan een aantal (jonge) personen.  Het werk aan het woordenboek vordert gestaag en is volgens planning in oktober 2015 klaar. De twee sponsors, de Kringloopwinkel en de gemeente Huizen, garanderen dat de realisatie financieel mogelijk is. .Fotogroep: Cor Sijl

Fotogroep: Er zijn pnames gemaakt van de renovatie pastorie en het Arcadeproject aan de Havenstraat hoek Oranje Weeshuisstraat.

De Ratel: Er is een nieuw voorblad, En volgend jaar en andere uit het archief. Verhalen op de plank o.a.:
200 jaar koningkrijk, bevrijding 1945, Antonie Kos Bakker,en Coooperatieve Boerenleenbank.

Klederdrachtgroep: Sandra en Wil coördineren de optredens van de groep. Er waren optredens in: 3-4 Voor Anker, 29-5 Hoorn, 30-5 Nunspeet, 7-6 Enkhuizen, 23-7 Spakenburg, 24-7Schagen, 5-9 Voor Anker, 10-9 Oldenbroek, 13-9 Huizerdag en 20-9 Havenfestival Huizen.                                        

Handel en Industrie:
 Kl.Schipper wil dit weer nieuw leven inblazen.      

Visserij : Geen terugmelding.

Website: ongeveer 20 bezoeken perdag, Tevens wordt een Facebookpagina actueel gehouden.

Huizerdag: Veel belangstelling voor de klederdrachtpoppen, Kerkbezoek was zeer goed ook door de modellen van voorwerpen uit de Tabernakelmodel.Het torenbezoek was wat minder, maar daardoor beter te begeleiden.

Jaarindex: De index is opnieuw geactualiseerd en aan de werkgroepen verzonden alsmede ook op de website geplaatst.

Het financiele verslag met de begroting is hier te vinden.