Naam: Historische Kring Huizen

Fiscaalnummer:8166.01.082

Het Beleidsplan:

Het verzamelen van historisch materiaal in woord, geschrift en beeld. 
Presenteren van de klederdracht, genealogie,handel en industrie
Het vastleggen van het huizer dialect en het spreken daarvan.

Het Beloningsbeleid: 

Er worden geen betalingen gedaan aan bestuursleden en medewerkers van de historische kring. Betalingen zijn noodzakelijke uitgaven met bonnen of kwitanties voor de behoefte van de vereniging.

Doelstelling: 

De vereniging stelt zich onder meer tot doel het bevorderen en verbreiden van de kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis en klederdracht van de gemeente Huizen. Zij tracht dit doel te bereiken door steun te geven aan historisch onderzoek en het uitgeven van publicaties. Verder door het organiseren van bijeenkomsten, excursies, lezingen, presentaties en tentoonstellingen. 

Ook ijvert zij voor het behoud van de cultuur-historische en karakteristieke waarde van de gemeente Huizen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Archiefgroep: 

Wekelijks bijhouden van krantenknipsels, genealogie, foto's. Het beheren daarvan en van de bibliotheek, kaarten, video's, dia's en dvd's, daarnaast is er een begin gemaakt om alles te digitaliseren met als eerste foto's.
We hebben meer dan 100 gevelstenen met hun verhaal verzameld,welke we mettertijd willen uitgeven.

Dialectgroep: 

Verleent ondersteuning in de tekst van de drie vrouwtjes in de Huizer Courant.
Uitzoekwerk voor publicaties van verhalen van Henk Rebel.
Medewerking verlenen aan de consulent werkgroep dialecten provincie NH.
Daarnaast zijn we bezig een Huizer woordenboek dat eind 2015 wordt uitgegeven.

Fotogroep:

Ook het afgelopen jaar zijn er foto's gemaakt van de sloop en opbouw in de gemeente van karakteristieke panden, zoals de Oude pastorie en de sloop van de voormaligesupermarkt in de Kon.Julianastraat voor woningbouw.

Klederdrachtgroep:

Vele optredens in het dorp o.a. De Bolder, Huizerdag, Botterdag.
Maar ook er buiten: Spakenburg, Schagen, Katwijk, Nunspeet, Hoorn en Godelinde in Bussum.
Er heeft een wisseling plaats gevonden in de leiding van de groep.De presentaties worden wisselend gedaan door de leden.

Ledenblad Ratel: 

De redactie is redelijk constant met veel copy van de lezers/abbonees.
Er is een nieuw voorblad gekomen.

Huizerdag: 

Er was dit jaar geen torenbeklimming wegens renovatie. In de kerk waren er modellen van voorwerpen uit de tabernakel te zien en ook klederdracht poppen.

Website:

De website wordt goed bezocht, regelmatig ververst, opnieuw geactualiseerd met excursies, klederdracht presentaties, dialect en ledenavonden.

Jaarindex:

De jaarindex is een handig overzicht van wat de vereniging dit jaar gepubliceerd heeft in de Ratel.

Een financiële verantwoording:

Lasten: baten
begroot werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2013 2013
           
Ratel     3.500,00     2.613,61 contributie  5.000,00  4.053,50
Secr.kosten        100,00          71,66 rente     120,00     277,01
Kosten Pennigm          75,00          75,00 entreegelden       50,00       55,00
Ledenavonden     1.500,00     1.415,70 advertenties     625,00     520,75
Biblio/archief        100,00          70,05 gem.aanmoediging     270,00     270,00
Abonnement         verkopen     200,00     344,20
Bestuurskosten        250,00        120,14 diversen       48,98
Evenementen        100,00          37,45 giften  2.600,00
Ledenadministratie        100,00          71,34
Werkgroepen        250,00        105,43
Website          35,00          32,01
Advertentiekosten          80,00        104,53
Onvoorzien        120,00          89,68    
       
    6.210,00     4.806,60  6.265,00  8.169,44