Naam: Historische Kring Huizen     
Fiscaalnummer: 8166.01.082     

Het Beleidsplan:
Het verzamelen van historisch materiaal in woord, geschrift en beeld.
Presenteren van de klederdracht, genealogie, handel en industrie. 
Het vastleggen van het Huizer dialect en het spreken daarvan. 

Het Beloningsbeleid:
Er worden geen betalingen gedaan aan bestuursleden en medewerkers van de historische kring.   
Betalingen zijn noodzakelijke uitgaven met bonnen of kwitanties voor de behoefte van de vereniging.    

Doelstelling:
De vereniging stelt zich onder meer tot doel het bevorderen en verbreiden van de kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis en klederdracht van de gemeente Huizen. Zij tracht dit doel te bereiken door steun te geven aan historisch onderzoek en het uitgeven van publicaties. Verder door het organiseren van bijeenkomsten, excursies, lezingen, presentatie en tentoonstellingen. Ook ijvert zij voor het behoud van de cultuurhistorische en karakteristieke waarde van de gemeente Huizen.   


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Archiefgroep
:
Wekelijks bijhouden van krantenknipsels, genealogie en foto's. Het beheren daarvan, en van de bibliotheek, kaarten, video's, dia’s en dvd's. Daarnaast is er een begin gemaakt alles te digitaliseren met als eerste foto's.
Dialectgroep:
Verleent ondersteuning in de tekst van de drie vrouwtjes in de Huizer Courant. Uitzoekwerk voor publicaties van verhalen van Henk Rebel. Medewerking verlenen aan de consulent werkgroep dialecten provincie Noord Holland.
Fotogroep:          
Ook het afgelopen jaar zijn er foto's gemaakt van de sloop en opbouw in de gemeente. Onder andere de sloop van de van der Roestpanden en de Oude pastorie, beide aan de Oranje Weeshuisstraat en opbouw voormalig Lucentterrein.     
Klederdrachtgroep:
Vele optredens in het dorp o.a. De Bolder, Huizerdag, Botterdag. Maar ook er buiten: Spakenburg, Schagen, Katwijk, Nunspeet, Kruiningen en Amerpoort.             
Ledenblad de Ratel:             
De redactie is redelijk constant met veel kopij van de lezers/abonnees. Mw. Stevens is in het verslagjaar toegevoegd aan de redactie.             
Open Monumentendag / H uizerdag:
Mooie vitrines met oude bijbels, klederdrachtpoppen en het jaarlijks torenbezoek met honderden bezoekers.
Website:
Wordt goed bezocht, regelmatig ververst, opnieuw geactualiseerd met excursies, klederdracht presentaties, dialect en ledenavonden.
Jaarindex: 
De heer Schraverus verzorgt de jaarindex van de de Ratel, hetgeen het naslagwerk eenvoudig maakt.