Om koning Willem III te bedanken voor zijn inzet na de watersnoodramp van 1861 in de Bommelerwaard werd in het hele land geld ingezameld voor een cadeau. Dankzij dit geld kon de koning een bijbel met lessenaar worden aangeboden plus een album met de 55.000 namen van de gevers. Dit tafereel aan de voorzijde van het Oranje Weeshuis te Huizen herinnert nog aan deze actie.
De toen gegeven statenbijbel is tot op heden te bezichtigen in Paleis Het Loo te Apeldoorn.

 

Na het geven van het cadeau bleek er nog geld over te zijn. De tapijtfabrikant J.L. Bernhardi uit Utrecht, mede-initiatiefnemer voor de geldinzamelingsactie, had tijdens een bezoek aan Huizen zo´n medelijden gekregen met de bedelende weeskinderen, dat hij voorstelde om een weeshuis in Huizen te bouwen. De officiële opening vond plaats op 31 augustus 1868. 

 

Het hele verhaal is te lezen op : onh.nl/verhaal/het-oranje-weeshuis-in-huizen-en-koning-willem-iii