De Ratel Mei 1985

Aan de leden, Van de voorzitter De zomer is weer voorbij en het bestuur van de Historische Kring hoopt dat u een geslaagde vakantie hebt gehad. Wij gaan vol goede moed weer van start voor het nieuwe seizoen, dat begint met een ledenavond op dinsdag 12 oktober 1999 De heer E. Boeve uit Ankeveen vertoont dan de volgende twee documentaire films: "Aan de lijn", opgenomen bij de familie Schram in Huizen over het draaien van waslijnen en (na de pauze) "Achter de schermen" over eendenkooien. Op blz. 2 en 3 van dit blad vindt u nadere gegevens over spreker en films. Plaats: De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen. Tijd: 20.00 uur. Toegang: gratis voor leden; niet-leden fl. 5,-. Dan kijken we nog even terug op de afgelopen periode. Op 5 juni j.l. hadden we op de Tweede Huizer Havendag 's ochtends bar slecht weer, maar na de middag werd het beter. De Historische Kring stond op de haven met een kraam en trok nog heel wat belangstellenden. De Klederdrachtgroep was present bij de officiële heropening van het Klederdrachtmuseum (zie ook het verslag verderop in dit blad). De week erna, op zaterdag 12 juni, was in Naarden "Nostalgia", een grote historische dag waarbij vele historische kringen uit Noord-Holland en Utrecht aanwezig waren. Zo ook de Historische Kring Huizen: samen met museum Het Schoutenhuis hadden wij 3 kramen. Ook de Klederdrachtgroep was prominent aanwezig en gaf een presentatie (zie het verslag verderop in dit blad). Op het moment dat ik dit schrijf staan voor de Klederdrachtgroep de volgende evenementen op het programma: Rijssen, de Huizer Dag/Open Monumentendag en Oldebroek. Namens het bestuur graag tot ziens op de eerstkomende ledenavond van 12 oktober a.s., B.J. van Geenen, voorzitter Inhoudsopgave: Blz. 2/3 Inhoud 2 films van de ledenavond op 12 oktober 1999. Blz. 3 Gedicht in dialect; foto "uit de oude doos". Blz. 4/5 Reactie op foto in het maart-nummer van 1999. Blz. 6/7 Verslagen van de Klederdrachtgroep; foto "uit de oude doos". Blz. 8/9 Verhaal in dialect "'t Regenkleed". Blz. 10 Informatie Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland; aanvulling op "Het verhaal van een Huizer botschuit" in het mei/juni-nummer van 1999. Blz. 11 Foto "uit de oude doos". ISSN 1384-8437 -2- Bestuur Historische Kring Huizen voorzitter: B.J. van Geenen Lijzij 109, 1276 GK Huizen, tel. 52 52807 secretaris: D. Brugge Havenstraat 42, 1271 AG Huizen, tel. 52 44003 lid: Mw. A. Kruijning-Teeuwissen Driftweg 151, 1272 AC Huizen, tel. 52 54776 lid: Mw. M. Rebel Joost Banckertstraat 77, 1272 BG Huizen, tel. 52 62505 Waarnemend penningmeester: A. Vos Zeisweg 3, 1276 XX Huizen, tel. 52 57233 Klederdrachtgroep: Mw. J.W. van Geenen-van den Berg Lijzij 109, 1276 GK Huizen, tel. 52 52807 Redactie Berichtenblad: Mw. G.E.E. van Noppen Brede Englaan 12, 1272 GS Huizen, tel. 52 53783 ARCHIEF: Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen, tel. (035) 52 50223 Geopend na afspraak in overleg met de secretaris. Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen slechts toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding en na schriftelijke toestemming. Ledenavond 12 oktober 1999 De spreker van vanavond, de heer E. Boeve uit Ankeveen, komt uit het foto- en filmvak. Door een internationale filmweek in Duitsland over wereldwijd broodbakken met behulp van takkenbossen kreeg hij belangstelling voor het maken van documentaire films. Bij zijn omzwervingen door Nederland kwam hij eens in contact met een niet-scharende erfgooier, die hem op zijn beurt in contact bracht met een scharende erfgooier uit Huizen die het recht had om (was)lijnen te draaien. Eerst was deze hr. Schram niet geďnteresseerd, maar na een jaar belde hij toch op met de mededeling: "morgen ga ik beginnen met lijndraaien". De heer Boeve heeft daar toen drie dagen rondgelopen en gefilmd. Later kreeg hij subsidie van de provincie Noord-Holland om de film te monteren en van geluid te voorzien. Ongeveer 20 jaar geleden is deze film al eens gedraaid in De Boerderij in Huizen. De Historische Kring Huizen is bijzonder verheugd u nu deze bijzondere en historische film opnieuw te kunnen laten zien en u kennis te kunnen laten maken met een tweede historische film. Het Bestuur Toelichting op de film "Aan de lijn". Filmduur: 25 minuten, met vooraf een korte inleiding. Deze film is opgenomen bij de familie Schram in de gemeente Huizen. De heer Schram was veehouder van beroep, maar als het in september een korte tijd niet zo druk was op de boerderij, werd hij een paar dagen de lijndraaier, ook wel touwslager genoemd. Hij was een scharende erfgooier, maar had ook volgens de oude tradities het recht om lijndraaier te zijn. Hij voldeed daarmee aan de behoefte naar waslijnen die de vrouwen in de loop van het jaar bij hem bestelden. We zien een heel primitieve manier van werken. Om de lijn te ondersteunen werden de stoelen uit de keuken gebruikt. Er ontstaat een dubbel gedraaide waslijn: tussen deze lijnen kan het wasgoed worden vastgeklemd. Er worden dus geen waslfflijpers gebruikt. -3- Toelichting op de film "Achter de schermen". Filmduur: 50 minuten, met een korte inleiding. Dit is een film over de eendenkooien in Nederland. Eendenkooien zijn ontstaan in de 15e eeuw en werden toen nog "vogelkooien" genoemd. In die tijd werden er ook andere vogels dan eenden mee gevangen. Dat is nu verboden, maar voor de rest werkt een eendenkooi tot op dit moment nog steeds op dezelfde manier. Men lokt de eenden met een hondje aan en probeert ze zo in de vangpijp te vangen. De verspreiding van eendenkooien is voornamelijk tot Nederland beperkt gebleven, hoewel het toch een zeer lucratieve manier van vogels vangen moet zijn geweest. De eendenkooien dreigen te gaan verdwijnen. De hedendaagse vogelbeschermings-richtlijnen vereisen het stopzetten van deze manier van vogels vangen en daarmee gaat een oud ambacht verloren. Cultuur-historisch gezien is dat jammer. Het is haast niet te geloven dat zo'n primitief beroep eeuwenlang heeft kunnen bestaan. STIJLLE WEZEN Soms kan een mins, as tie dat wul (en hij houdt nog van puur) Nog heęl vuul moois beluisteren in moedertje netuur. Aartje Kruijning-Teeuwissen (Eigen spelling van de auteur.) UIT DE OUDE DOOS IJsboer Pieter Kos (omgeving Valkeveenselaan) ą 1936 Naar aanleiding van bovenstaande foto "UIT DE OUDE DOOS" in het Berichtenblad van maart 1999) ontving ik de volgende reactie. Hiermee zijn overigens de vragen met betrekking tot "wie" (wie zijn het bruidspaar en hun gasten op de foto's) en "wanneer" (wanneer zijn de foto's gemaakt) nog niet beantwoord! Reacties zijn derhalve nog steeds van harte welkom. Wendy van Noppen, redactie. Beste Wendy, Huizen, medio april 1999 Je stelt de vraag "wie en wanneer", maar mag ik uitleg geven over het waar? Het is namelijk een heel interessante plek en momenteel een druk voetgangers- en fietsersgebied. Het bruidspaar is op weg naar het Raadhuis en zij en de familie zijn er bijna. N.B. De familie is niet op zijn best gekleed, want de vrouwen lopen met daagse schort en isabee; dat was toen gebruikelijk. Gezien de zonnestand is het twee tot drie uur in de middag. Op de linkerfoto zien wij het karakteristieke pand, waar wijlen Jan Vos (lid van de gemeenteraad voor de SGP) woonde. Het perceel heeft een gietijzeren hek met ronde boogjes bovenaan als erfafscheiding, links van de bruid staat een bovenaan gepunt gietijzeren hek. De haag is de scheiding tussen het erf van de familie Vos en de tuin van het Raadhuis. Deze foto is namelijk genomen op de Speklaan, nu Lindenlaan. Op de plaats van het pand Vos (gedeeltelijk op beide foto's) is nu het pand Lindenlaan 5a en 5b. De mooie voorgevel van de boerderij is ook al afgebroken en daar is nu kledingzaak "de Gunst"; maar het achterhuis van de boerderij bestaat nog wel en is vanuit het steegje naast 5b goed te zien. Naast het afgebroken voorhuis, nog voor de Meentweg, stond een groot woonhuis (stukje dakgoot nog zichtbaar) met diverse woningen in een grote tuin met een hoge hulsthaag er omheen; dit pand was eigendom van Gerritje van Lamb van Ypie en brandde in 1938 tot de grond toe af. Het pand achter de mannen-met-pet is het nog bestaande pand Lindenlaan 27a, hier woonde Gerritje van Lamb van Ypie, oftewel Gerritje van As. Het lange dak daar weer achter behoorde tot het huidige pand Koningin Wilhelminastraat 4. Ook hier is het voorhuis aan de Lindenlaan afgebroken, ook hier is nu een winkelpand. En zo'n tragedie heeft zich in de loop der jaren in het oude dorp ettelijke keren herhaald. De ogen van de bruid zijn links/voorwaarts gericht; dat zal wel zijn omdat daar (op de hoge stoep voor de winkel van Trien Hoogvorst) veel belangstellenden c.q. nieuwsgierigen zullen hebben gestaan om het Bruidspaar het Raadhuis in te zien gaan, want dat was gevestigd op Lindenlaan 1 (nu Oude Raadhuisplein IO18). De Lindenlaan is nu ter plekke niet breed, maar was toen slechts rijwegbreed, omdat de huizen aan beide zijden van de weg ook nog een voortuin hadden. Gezien de looproute moet de familie van de bruid dus gewoond hebben omtrent de Tuinstraat/Meentweg of ten zuiden daarvan. Schrijnender dan met zulke foto's is niet aan te tonen hoeveel "sfeer" er in het oude dorp verloren is gegaan, is mijn bescheiden mening. Jaap Schaap Nieuwe Bussummerweg 16, Huizen Pand Hoogvorst (op deze plek is nu makelaardij Smit gevestigd). Het Raadhuis met links de muziektent, genomen van waar nu de entree van de winkel van Albert Heijn is. -6- VERSLAGEN van de KLEDERDRACHTGROEP - zomerseizoen 1999 Nunspeet 14 mei 1999 Het nieuwe seizoen begint, zoals meestal, met de "IJbertjesdag" in Nunspeet, dit is de vrijdag na Hemelvaartsdag. Het was bewolkt met wat zon en hier en daar een bui, maar... "die mag beslist hier niet vallen!", zei de burgemeester in zijn openingswoord. Nou dat lukte dus niet, want rond lunchtijd - weer uitstekend verzorgd - goot het met bakken uit de hemel. Maar de meeste mutsen, die daar echt niet tegen kunnen, waren binnen. 'n Geluk bij een regen-ongelukje! Na de presentatie nog heerlijk op de braderie geneusd en beladen (met 2e-hands boeken) terug naar het plein voor de afsluiting door de dansgroepen, die gezamenlijk een paar echt Hollandse dansen demonstreerden. En daarna nog een gezellig samenzijn ten stadhuize, waar we nog wat te drinken kregen aangeboden en een kadootje - dit keer een zakje truffels - in ontvangst namen. Moe maar tevreden op hűs an! Huizen 5 juni 1999 De 2e Huizer Havendag begint 's morgens met regen en nog eens regen. We zijn gevraagd om acte de présence te geven bij de opening van het nieuwe Klederdrachtmuseum van Gerrie Otten. Maar 66k het Huizer Vrouwenkoor was gevraagd, dus had ik het Huizer kostuum aan met schort en muts van het Vrouwenkoor. Niet te geloven! Om twee uur brak de zon door en stonden we met schitterend witte isabees een paar vissersliedjes te zingen voor de officiële opening. Het is verder de hele middag droog gebleven. Een aantal dames en één heer verzorgden in het museum een 'tableau vivant'. De heer Klaas Bor zat in de keuken de Huizer Courant te lezen.... Gesprek: "Oh, 't is net echt, moet je dat hemd zien!" Wordt aangeraakt - en Klaas kijkt op en slaat een bladzij om - gegil!! "'t Is echt!" Gelach, complimenten: leuk, enig - enz. enz. Wil Piëst maakte broeder in diezelfde keuken en Cor Hannaart en Ellie Bor zaten in de huiskamer, respectievelijk te breien en te naaien en thee te drinken. Ik deed een ander schort voor en zette een isabee op - nog van oma - en liep langs de kraampjes en terug naar het museum voor aflos in de huiskamer. Het Vrouwenkoor trad nogmaals op - de huiskamer was effe leeg - en daarna naar 't museum voor het laatste uurtje 'tableau vivant'. Ondertussen was de broeder gaar en hebben we deze met z'n allen opgegeten en deze en gene een stukje te proeven gegeven - met lauwwarme melk, stroop en suiker - heerlijk!! En zo liep de 2e Havendag ten einde. Naarden 19 juni 1999 Nostalgia, Naarden: 'n stralende dag - al vroeg met de auto naar Naarden, waar de Historische Kring Huizen en de Klederdrachtgroep wel drie kramen hebben in de Grote Kerk. Hier krijg ik de zondagse kap op en gaan we met z'n allen onder de toren door, naar buiten voor de officiële opening. De 'notabelen' komen in oude auto's voorrijden. Er zijn ook oude fietsen, met dames en heren in kostuum die ook echt met die fietsen reden! Dus 66k die allereerste houten fietsen en die hele hoge .... En wat een verrassing, de klederdrachtgroep uit Zaandijk is ook van de partij. In de Grote Kerk staan vele kraampjes van historische kringen uit heel Noord-Holland, op het gebied van familie-onderzoek en heemkunde, en nog véél meer. In de namiddag geven wij een presentatie op het pleintje tegenover het Stadhuis. We hadden veel bekijks. Om vier uur hielpen we de kraampjes opruimen, en - na de zondagse muts weer voorzichtig uit elkaar gehaald te hebben - met een pikmuts op naar huis. Dit was een leuke en interessante dag. 20e 1999 Staphorst 20 juni 1999 Vroeg op. We moeten al om negen uur in Staphorst zijn, maar dat hindert niet want het belooft een zeer warme dag te worden. We zijn deze keer uitgenodigd door de Rabobank StaphorstRouveen, vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van de bank in samenwerking met de Klederdrachtgroep Staphorst. Er komen 16 groepen uit het hele land. We worden ontvangen in een heerlijk koele sporthal met koffie en een zeer kleverige, lekkere dikke plak "Bolle Kook". Ook hier een optocht door het dorp. Het wordt nu echt warm: om half elf is het al 32 graden celsius! Maar we lopen gelukkig onder koele bomen, achter de muziek, dat loopt lekker op de maat van de muziek. We zijn vroeg aan de beurt voor onze presentatie om half twaalf. Dit keer ben ik in "rouwdracht", zo droeg mijn oma 't ook toen ze nog leefde. Dit vind ik het leukste om te laten zien! Later gaan we met het treintje een tochtje maken, heen en terug door Staphorst-Rouveen. Lunch in de schaduw zittend onder een paar struiken. En dan nog naar de Museumboerderij: ook daar zitten we - na bezichtiging - lekker in de schaduw van oude hoge bomen. Ook bekijken we de kraampjes op het plein met Staphorster klederdracht-onderdelen, kralenbeursjes, stipwerk, poppen, stoffen en kanten. Natuurlijk kopen we wat meters echt katoenen kant voor een isabee. Om een uur of vier terug naar de nog steeds koele sporthal en met een frisdrankje en als kadootje twee leuke bekers nemen we afscheid van Staphorst. Vlug naar huis met alle ramen van de auto open - effe doortochten - want het is nog steeds erg warm! Maar we kleden ons pas thuis uit en dan vlug onder de douche, zalig! Toch is dit een zeer geslaagde dag, waar we met veel plezier op terugkijken. Henny UIT DE OUDE DOOS Wie kent deze familie? 20e 1999 8- 't REGENKLEED As ze nog vromdocht an de begrafenis van Agiezou ze d'r aigen zoô slaplachenv Dat was een belevenis ęweest om nooit te vergeten. Ut was de gewoônte in darp dat een dochter naer de begrafenis gong as moeder ziek was of esturreven. Nou, moeder was ziek en zij mos de honneurs waarnemen. Zij gong in de plaes van moeder. Nou mot je nijt denken dat ut leuk was, want meutjen Agie was een sikkeneurig mins ęweest. Nooit dee ze d'r ries aardig as je een keer bij d'r kwammen. In de stieg begon ze al teugen je te schreeuwen: "Schoônen uit, nijt zoô inberen, 'k heb nčt m'n werk of"! En as je eęnmol op de mat stungen, gong ze véder met de tirade: "Iedereęn loôpt mar in te baggeren en ze vertikken ut om d'r beęnen te vegen. En ik mar weer opruimen zeker! " Dat was nou echt meutjen Agie ten voeten uit en de vraag was of ter ooit een kip of kraei over de vloer kwam want ze jeug iedereęn weg motter grote snip. Mar goôd, zij mos naer de begrafenis van meutjen Agie of ze zin had of nijt... in de plaes van moeder. Ze verwuchten zeker een hoôp minsen want ter stungen ôk stoôlen bij de buren, zag ze wel. Zij mos in 't sterfhuis wezen. Deur de anspreker worde ze naer binnen ębrocht waar ut akelig stulle was. Ze knikte naer de are femielje en d'r wurde d'r too een plakkie annewezen tussen twee meutjies in. Lieve help, ze gong gewoôn schuil achter al die rokken waar ze tussen ępoôt wier. Of en too hoorde je een kuch, een hoest, een bietje gesnuif, mar veder niks. 't Was ôk wat donker in huis want de luiken wazzen dicht ędaen. Mar stiekum was ter toch een strepie zonne in huis ękommen en dat strepie zonne danste van de tafel op de stoôl en dan weer vrom. Mar niemand zag ut waarschijnlijk want ze deejen der niks an. Iedere keer kwammen der nijuwe minsen bij mar dee gongen, nae datte ze ęknikt hadden, .gewoôn zitten op een stoôl. Vur dat de dominee kwam kregen ze vast een koppie thee en toô de dominee d'r was begon de rouwdienst. Wat tie man allemol ęzait het weet ze nijt meer want d'r gedachten wazzen bij d'r makkers. As dee mar nijt stungen te kijken want ze zouw der lachen nijt kannen inhouwen. D'r stungen altijd wel minsen te kijken as ter een begrafenisstoet langst kwam. Ze veun dat ok nijt arg, mar as der makkers ut wazzen mos ze wel oppassen. Want op een begrafenis kan je nijt loôpen lachen. Wees nou eerlijk! Afijn, nae een half uurtjen was de dominee klaer en vreug de anspreker of ter nog iemand was dee meutjen vur 't laest wou zien, dan kon dat nou, want daernae wier de kist ęsleuten. De meeste minsen maakten der wel gebruik van, zag ze wel. Too wurden de zaken wat drukker in huis. De begrafenismannen kwammen binnen om de kist te sluiten mar ôk om dum naer buiten te dragen. Dat was nog een heęl gedoô! Een vrouwmins kwam binnen mot de regenklejen op d'r n'arm. En dât was ut nou ęweest waar ze zoo vreselijk om most lachen. Nijt om meutjen dee ęsturven was want dat was snobbig genog. Mar om die regenklejen. Dat wazzen grôte zwarte klejen en dee mos je as vrouwmins over je hoofd dragen. In ieder geval zoo dat je alleęnig nog mar de gezichten konnen zien. En vurdracht leek 't wel. 20e 1999 Nou, zij mos ôk zo'n ding over d'r hoofd en eerlijk, een mins leek nerreges meer op. Of en too knikte ze wat teugen eęn aar en dan deuk ze mar weer in 't regenkleed. Ze kon ut soms nijt banieren! Zoô mossen ze ôk loôpen, deur ut darp deur, achter de kist an. Eerst de mannen, dan de vrouwen dee ut dichtst an meutjen verwant wazzen. Dan weer mannen, mar die wazzen véderof in de femielje of kennissen en dan de leste groep vrouwen en dee wazzen zonger regenkleed. 't Was een stoet van hier tot gunter. 0e, docht ze, as ik mar niemand van de maiden zie. Mar ut leup goôd of want ter makkers wazzen der wčl mar ze stungen een heęl aainde weg. Zachiesan gong de stoet op 't kerkhof an. Daer stung al een groep minsen te wachten op de begrafenisstoet en ze dee mar nčt of ze niemand zag. Op 't kerkhof was ut vrij snel ofęleupen en too gong ut weer in een zelfde tempo op huis an. Ôk op de vromweg zag ze wel bekenden mar ze keek mar naer beneden too. Dat was 't allerbeste en too ze bij ut sterfhuis an kwammen was ze blij dat het regenkleed weer of kon. Mins mins, zo warm onger dat ding, je zouwen d'r hooibreu van krijgen. Mar eęn ding wis ze zeker. As ze ooit weer mos waarnemen vur moeder dan gong ze gien meer onger een regenkleed loôpen. Dat stung bij d'r vast as een pael boven water) Aartje Kruijning-Teeuwissen (Eigen spelling van de auteur.) 20e 1999 -10- Aankondiging H.N. ter Veen-prijs voor Flevoland 1999. Het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland nodigt belangstellenden uit mee te dingen naar deze prijs, die begin jaren negentig is ingesteld ter stimulering van de Flevolandse geschiedschrijving. De prijs bestaat uit een jaarprijs (fl. 4000,-) en een aanmoedigingsprijs (fl. 2000,-). De prijs wordt toegekend voor een oorspronkelijke, in 1999 gepubliceerde studie of een nog niet eerder gepubliceerd werk dat betrekking heeft op: de provincie Flevoland, het Zuiderzeeproject (afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee), de Zuiderzee (beurtvaart, visserij, scheepvaart, enz.), en de Zuiderzee/IJsselmeerkustplaatsen. Het reglement voor de toekenning van de prijs is verkrijgbaar bij het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, Postbus 73, 8200 AB Lelystad. De sluitingstermijn voor inzending is 31 december 1999. Nadere informatie: mw. drs. A. van Dijk - telefoon 0320 - 22 31 13. Fmkele publicaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland: P. Dorleijn - Van Gaand en Staand Want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Deel I, Enkhuizen, Hoorn. 1991 (herdruk). Deel II, Volendam, Marken, 1991 (herdruk). Deel III, Huizen, Bunschoten-Spakenburg, 1997 (herdruk). Deel IV, Elburg, Harderwijk, 1985. Deel V, Vollenhove, Lemmer, 1996. P. Dorleijn - De bouwgeschiedenis van de botter. Vierendertig voet in de kiel, 1998. P. Dorleijn en M. Hilckman - Schilderijen van Eibert den Herder, 1991. G.H.L. Tiesinga (eindred.) - Van botter tot kamp, 1999. idem - Het zuiderzeeproject, voor- en tegenstanders, plannenmakers en uitvoerders, 1990. E. van der Put - De Visscherij-Courant 1906-1917. Verslag van elfjaar Zuiderzeevisserij door "de man aan den kant", 1991. A.E. van der Hulst - Help ons het hoofd boven water houden!! De visserij in Huizen gedurende de eerste drie decennia van de twintigste eeuw, 1994. W.H.J. van der Most - Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsse/meergebied(voor 1850). Archieven, beeld, kaarten/atlassen, kranten en overige documentatie, 1994. idem - Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsselmeergebied(na 1850). Archieven, beeld en geluid, kaarten/atlassen, kranten/krantenartikelen en overige documentatie, 1992. idem - Bibliografie Zuiderzee/IJsselmeergebied(1923 t/m 1985). Periodieke literatuur, 1993. In dit verband past ook de: Aanvulling op het verhaal van een Huizer Botschuit, blz. 15 van het Berichtenblad van mei/juni 1999 door de heer W. Wijnbelt uit Emmeloord. Bij de vermelding van de bronnen waaruit de heer Wijnbelt putte voor zijn verhaal dient te worden toegevoegd, dat er veel informatie te vinden is in het Gemeentearchief in Huizen, dat niet terechtkwam in het centrale archief, dat zich eerst in Amsterdam bevond en daarna verhuisde naar Lelystad. Geďnteresseerden moeten uiteraard zelf zoeken naar die gegevens die voor hen van belang zijn, maar het Gemeentearchief Huizen bevat veel gegevens over personen, die bij familie-onderzoek of onderzoek naar de "levensloop" van een boot, een bedrijf of een ambacht de onderzoeker verder kunnen helpen. In het boek "Omzwervingen langs de Zuiderzee" van Wim Kuyper staat op blz. 9 een foto van Joost Westland en Lambert de Graaf, respectievelijk eigenaar van en knecht op de beschreven Huizer botter HZ 23. Verder beschrijft Jos Lussenburg in zijn boek "De stervende Zuiderzee" op blz. 43 een waar gebeurd verhaal: "Gebrusselde paling". De heer Wijnbelt houdt zich aanbevolen voor reacties en aanvullingen! Zijn adres is Beyerinckstraat 18. 8302 GV Emmeloord. 20e 1999 -11- UIT DE OUDE DOOS Waar is deze foto gemaakt? In welk jaar is deze foto gemaakt? Wie staan er op de foto? Groeten uit Huizen Dorps gezicht iat J. r-rooavonsT & LINDENLAAN HUIZEN Is U LM adres voor Biscuits, Chocolade SuikernrerRen nulme Reuze in AnsichtRaarten en Souvenirs van Huizen 20e jaargang nr. 3, september 1999