De Ratel februari 2019

DE RATEL GAET     FEBRUARI 2019

Het nieuwe jaar begon met de schrik van het plotselinge overlijden van Truus Rebel op 3 januari. Op haar zo bescheiden wijze heeft zij, samen met Jan, heel veel betekend voor onze Historische Kring. We denken daarbij met name aan het vele werk dat zij verrichtten voor de openstelling van de Oude Kerk en de toren in het kader van de Open Monumentendag. Voor het Comité Huizerdag was Truus bovendien lange tijd contactpersoon van de Klederdrachtgroep. Ongetwijfeld vergeet ik nog meer activiteiten op de achtergrond maar o zo belangrijk en tot dankbaarheid stemmend. Namens de Historische Kring Huizen wens ik Jan, alle kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. 
Op 29 november was onze ledenavond zeer goed bezocht. Hans Mous gaf een zeer boeiende lezing over de Voorstelling van de stelling Naarden tijdens WO1 en wat voor verrassende restanten daar nu nog van te zien zijn. Maar liefst bijna 90 bezoekers genoten hiervan mee. 
Als Historische Kring Huizen betreuren wij het zeer dat de Huizer Courant eind 2018 gestopt is. Het was een medium dat het dorp op de hoogte hield van zowel alles wat in de tegenwoordige tijd speelt als aandacht had voor het verleden. We missen in het bijzonder de wekelijkse uitgave met oude foto’s en verhalen daar omheen. Hartelijk dank aan de gebroeders Bout voor al hun inspanningen om een en ander tegen de stroom in zo lang vol te hebben gehouden. 
Wij hebben via een grote advertentie in de laatste Huizer Courant bovenstaande ook publiekelijk naar de Bout organisatie, en Huizen als gemeenschap, gecommuniceerd. De Gemeente Huizen heeft soortgelijke gevoelens ook uitgedragen door het verlenen van een insigne op haar nieuwjaarsreceptie. 
 
Zoals u weet, zijn we nog vóór het nieuwe jaar al begonnen met de voorbereidingen van ons 40-jarig bestaan in november 2019 (zie ook separate informatie verderop in de Ratel). Tijdens de jaarvergadering van 7 maart hoop ik meer te kunnen melden over de voortgang van de diverse Lustrum initiatieven. 
De openstelling van ons archief op de zaterdagochtend werd in november/december uitgeprobeerd en lijkt succesvol en wordt nu ingevoerd. Eéns in de 14 dagen zijn we voorlopig van 11 tot 13 uur open – voor de juiste data zie de agenda. 
 
Het is verheugend dat in het Huizer Museum op 7 februari de lang verwachte tentoonstelling in het kader van ‘100 jaar Huizer Molen’ geopend is onder de titel ‘Koren op de Molen’. Bij de totstandkoming hebben diverse vrijwilligers van de HKH zich ingezet en het resultaat mag er zijn. De tentoonstelling duurt nog tot het einde van de zomer 2019. 
Midden in deze Ratel treft u de stukken aan voor de jaarvergadering op 7 maart, exclusief de financiële overzichten. Deze laatste kunt u van tevoren opvragen bij de penningmeester of voor de vergadering ophalen.
Graag tot ziens op onze jaarvergadering/ledenavond,
met vriendelijke groeten namens het bestuur
Ewoud Doyer, voorzitter


Archief Historische Kring Huizen
Ons archief is op de zaterdagochtend van 11 tot 13 uur regelmatig geopend, en wel op: 23 februari, 9 en 23 maart, 13 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni 2019.  
N.B. de entree van ons archief is aan de linker kant van het gebouw en niet via de receptie van het Huizer Museum.

VAN DE REDACTIE 
Zoals gebruikelijk is er voor het eerste nummer van deze jaargang een nieuwe voorplaat gekozen, ditmaal met het thema boerenbedrijf en een fraaie foto van een boerderij aan de Driftweg uit de jaren 1920 met nog een hooiberg als inzet. 
Dit nummer begint met een Erratum. Door een misverstand is namelijk in de titel en de rest van het artikel van Ineke Westdorp over haar maquette het adres Achterbaan 76 komen te staan – dit moet echter Voorbaan 76 zijn. Het pand loopt van de Voorbaan langs de Boerensteeg tot aan de Achterbaan en stond van 1923 tot 1996 bekend als Voorbaan 48. In het decembernummer van de Ratel staat ook in de agenda voor 7 maart 2019 een en ander verkeerd; dit is hiernaast in de agenda gewijzigd. Graag bieden wij onze excuses aan voor deze fout, vooral ook aan onze actieve leden die wel op Achterbaan 76 wonen en ons attent maakten op de vergissing! 
Dan volgt de nieuwe lijst van schenkingen in de afgelopen periode en informatie over ons jubileum, gevolgd door de rubriek van de Werkgroep Huizer Dialect met een bijdrage van Klaas Schipper. In de serie voor Huizen interessante berichten uit de Philips Nieuws-golf volgt nr. 5 – met uit 1954 regels voor de fietsenstalling op het terrein van de fabriek en mededelingen voor de leden van de Janine van der Hulst-Veerman schrijft verder over de Postverzorging en -bezorging in Huizen in deel 2 van haar serie over dit onderwerp. Opnieuw hartelijk dank voor dit boeiende verhaal. Klaas Schipper vertelde tijdens de ledenavond in ’t Visnet van 27 september iets over de geschiedenis van dit gebouw. Hij heeft een en ander voor ons opgeschreven. Het is geschiedenis binnen de periode van ‘mensenheugenis’, maar toch is het al zaak een en ander vast te leggen!
In de Ratel van september 2018 vertelde mevrouw G. Schram-Rebel hoe een ongeluk met een tram haar familie in augustus 1918 trof; dit keer is er een vrolijker verhaal over haar moeder, die prachtig kon zingen. Gerrit Jongerden schreef ook dit met haar op. Weer een leuke bijdrage aan de geschiedschrijving van gewone families van Huizen in de afgelopen eeuw. Heel veel dank hiervoor. We eindigen met een pagina vol oude advertenties.
Tenslotte zijn we erg verheugd dat Janine van der Hulst-Veerman toegetreden is tot onze redactie en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Veel leesplezier gewenst,
     Wendy van Noppen, Janny Stevens      en Janine van der Hulst 

Onderlinge Ziektekosten Verzekering O.Z.V. over de tarieven van de lokale ziekenhuizen!
SCHENKINGEN in de afgelopen periode (2018/2019)

In de afgelopen maanden ontvingen wij van:
• Familie Hannaart; diverse vaantjes, 10-badenkaarten van Zwembad Sijsjesberg en De Bun.
• De heer G. Jongerden; een gedachtenisrede uit 1924, ter telegenheid van 25 jr bestaan van de Christelijke Jongelings Vereniging “Samuel”.
• Mevrouw Heemstra; een set complete kalenderplaten getekend door M. Baas.
• Familie J. Schipper; een raamhanger in glas en lood, met een afbeelding van o.a. de Oude Kerk en het Oude Gemeentehuis.
• De heer K. Westland; 2 ouderwetse raamhorren.

• Merouw H. Kriek; een koperen herinneringsplaatje ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Eben-Haëzer Schoolvereniging in Huizen in 1934. Met dit plaatje van de Prinses Julianaschool is het viertal compleet van de Huizer scholen van de Schoolvereniging. We hadden namelijk al eerder plaatjes gekregen van de Wilhelminaschool, de EbenHaezerschool en de Rehobothschool. Alle leerlingen van de vier scholen kregen in 1934 een plaatje met de afbeelding van hun eigen school.
 
Wij zijn als Historische Kring Huizen ontzettend blij met al deze schenkingen. Hartelijk dank hiervoor. 
Het komt regelmatig voor dat wij boeken over Huizen krijgen die al in het archief aanwezig zijn. Mocht u op zoek zijn naar bij voorbeeld ‘Huizen zo’e as ’t nooit meer wurdt’ neemt u dan gerust contact met ons op.  
40-jarig jubileum Historische Kring Huizen
     In november 2019 bestaat de Historische Kring 40 jaar. Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Het feestprogramma bestaat uit twee evenementen. Op een open thema-avond of dag zal aandacht worden gegeven aan het Lustrum thema: “Historie van Lief en Leed in Huizen”. Ook zal op een besloten ledenavond de 40-jarige historie van de Historische Kring worden uitgediept in een gezellige entourage. Het kwartaalblad de Ratel zal in een extra dikke uitvoering in die periode verschijnen en deze beide onderwerpen behandelen.
40•  Een “lezenswaardige” persoonlijke herinnering over iets betreffende de HKH in de afgelopen 40 jaar. 
De Historische Kring roept op tot leuke of boeiende teksten voor:
     • Een beschrijving over iets van, of waarom, de historie van Huizen u zo fascineert. Het mag over het 
thema Lief en Leed gaan, maar dat hoeft niet 
De vorm kan een verhaal, een gedicht, een lied, een video of wat dan ook zijn.
     • Een Huizer volkslied – we roepen nog een keer op tot het schrijven van een Huizer volks- of dorpslied in het Huizer dialect. Er zijn al een aantal inzendingen binnen, maar de Historische Kring hoopt op meer.
De best beoordeelde inzendingen worden in de lustrumperiode bekend gemaakt en, na overleg met de auteur(s), gepubliceerd in de Ratel en/of anderzijds ten tonele gebracht en memorabel beloond.
Om het jubileum tot een succes te maken roepen we ook u (leden en niet-leden) op om zich aan te melden om een rol te spelen bij het organiseren van de thema-ontwikkelingen en evenementen.
Aanmelding, inzendingen of ideeën bij de redactie van de Ratel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij de secretaris van de HKH (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of 035-6951017.      Werkgroep Archief 


    VAN DE WERKGROEP HUIZER DIALECT     Klaas Schipper ’t Jaar is slecht begunnen. Dree januari is Truus Rebel van de trap ëvullen in de pop-up herberg an de Kerkstraet. Ze het ’t nijt overleefd. ’t Was een vreselijke schok vur héël vuul minsen, mar de groëtste schok netuurlijk vur Jan zelf en vur de kijer en klainkijer. D’r was héël vuul belangstelling bij ’t condoleren en tijdens de kerkdienst en ansluitend de begrafenis. Ik wul nogmaals Jan vuul starkte toewensen namens de Dialectgroep. Jan is ók secretaris van de HKH, mar dat legt begrijpelijkerwijs nou stulle. We geven Jan de tijd en ruimte óm te zien of dee daer in de tookómst nog zinnighaid in het.
De Dialectgroep is bezig de leste puntjies óp de i an ’t zetten wat betreft de nijwste woordjies, dee nijt in ’t woordenbook staenen. Ik hoop ze in de volgende Ratel te kannen laeten zien, mar dat hangt een bietjen van de ruimte of dee d’r wel mót wezen in de Ratel. Je zallen ’t wel zien, of nijt. Wat dialecten betreft, d’r kómt weer een dialect middag an. Dee mol óp Tessel, of Texel. De DINH, dialecten in Noord-Holland, houdt vur de vierde mol een dialect middag. Zie vur meer informatie ’t stukkien hierónger.
DINH
DINH staet vur Dialecten in Noord-Hollangd. Vur de vierde mol wurdt ’r ’n Noord-Hollangse dialectmiddag ëhouwen. Dee keer óp Tessel. Een ainde weg, mar too ’t in tweeduzedzeuvetien hier in ’t darp was, was ’t vur dee minsen ók een ainde weg. Ze kónnen trouwens daer en aigelijk in héël NoordHollangd boven De Stad, anvankelijk kwanig loëven dat t’r in ’t Gooi ók nog dialect ëspreuken wurt! 
De bedoeling is, dat ’t óp 16 maert tweeduzednegetien gaet gebeuren in “De Lindeboom” in Den Burg. D’r is inloëp vanof éën uur en ’t begint dan twijntig minuten later. ’t Kost zeuven euro vijftig en daervur krijg je dan ók nog ‘n bakkie mót ’n kookie.
D’r binnen verschaiëne dialecten te horen en wel: Tessels, West-Fries, Markers, Vólledams, Wierings, Zaans, Derpers (dat is van Egmond an Zee), Blarrec’ms en Huizers netuurlijk. ’t Éën en aar wurdt ópëluisterd mót meziek en ’tt duurt tot teugen vijven met óm dree uur effetjies pauze. As je d’r naer too wullen, zou ik me wel effies ópgeven, zoëdat je zeker binnen van een plak, want de zaal is nijt zoë groët. De boët naer Tessel kómt an óp ’t héële uur en d’r gaenen bussen naer Den Burg en da’s nijt zoë veer. 
Ópgeven kan bij mijn: 
• Klaas Schipper; 035-5260066      e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. • Gerrit Jongerden; 035-5256979 • Tom Wester uit Obdam; 0226-451112      e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We kijken d’r naer uit. 
Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk. Gerrit van Jan van Goësen van Geb.

PHILIPS IN HUIZEN     (deel 5) Dit keer gaat het in de selectie uit de Nieuws-Golf (uitgave van de N.V. Philips Telecommunicatie Industrie, N.V. NEDERLANDSCHE SEINTOESTELLEN FABRIEK Hilversum) over de Regels voor het gebruik door werknemers van Fietsrekken op het terrein van de fabriek (1954) – het gaat daarbij over grote aantallen fietsen die allemaal een plaats moeten krijgen ... 
Het tweede stuk betreft de Tarieven van de twee ziekenhuizen in Hilversum (eveneens in 1954) voor de werknemers/leden van de Onderlinge Ziektekosten Verzekering Stichting “O.Z.V.”). Het is goed weer eens stil te staan bij hoe veel een werkgever als Philips voor zijn werknemers regelde en verzorgde. Wat de vestiging in Huizen betreft, zullen ook de ziekenhuizen St. Jan in Laren, het Diaconessenhuis in Naarden en het Majella Ziekenhuis in Bussum soortgelijke tarieven gehanteerd hebben. 
ONZE FIETSEN
Blz. 211/212 van het Philips blad - 1954
Zoals u weet zijn Denemarken en Nederland de twee landen, waar de fiets zeer populair is. Gemiddeld heeft hier een huisgezin van vijf personen drie à vier fietsen. De fiets is een onontbeerlijk iets geworden in onze huishouding. De bromfiets is thans bezig een grote concurrent te worden, maar omdat de aanschaffings- en onderhoudskosten hoger liggen dan die van een rijwiel, zullen zij de rijwielen niet zo gemakkelijk kunnen verdringen. Wel is het een feit dat, indien ons trouwe stalen ros plotseling zijn diensten zou gaan staken, we raar zouding staan te kijken!
Deze twee vervoermiddelen vormen voor het verkeer een geweldig probleem. Ze zijn echter niet alleen een probleem voor het verkeer, maar ook voor vele werkgevers geworden, met het oog op berging etc. 
Wist U, dat op de N.S.F. aan ± 2400 werknemers rijwielpenningen zijn uitgereikt, en dat deze werknemers 2400 plaatsen op het terrein bezetten?
Een fietsrek, bevattende 20 fietsen, heeft een grondvlak nodig van ± 11 m². Dus voor die 2400 fietsen ± 1320 m². Bovendien moet dit grondoppervlak bestraat of betegeld worden. Er moet hiervoor een behoorlijk bedrag worden uitgetrokken, daar één plaats voor een fiets zeker enkele tientallen guldens kost. Indien toestemming gegeven werd, dat iedereen op de fiets naar de fabriek kon komen, kunt U zich wel voorstellen, wat het bij een zo grote personeelsbezetting aan grondoppervlakte zou kosten. Bovendien komt er nog bij dat het aantal brom- en motorfietsen steeds toeneemt. De loodsen hiervoor zijn overbezet, zodat uitbreiding daarvan noodzakelijk wordt. Er zijn in de loop der tijden mededelingen gedaan dat werknemers, die binnen de straal van 500 m wonen, te voet moeten komen. Deze straal werd later vergroot tot 1500 m. Personen, die gebrekkig zijn of ouder dan 50 jaar, vallen buiten deze maatregel.
Door grote toeneming van personeel en door tekort aan rijwielstallingsruimte, moesten er maatregelen worden genomen om niet in een onoverzichtelijke toestand te komen. Er wordt geprobeerd aan de werknemers, die een penning bezitten, een plaats te geven in de rekken, die zo dicht mogelijk bij hun afdeling zijn. Dit zal misschien niet altijd mogelijk zijn, aangezien de opstelling der rijwielrekken op het fabrieksterrein aan bepaalde plaatsen is gebonden.
Indien alle werknemers, die hun rijwiel op de fabriek kunnen plaatsen, zich aan de volgende re-

MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN VAN DE STICHTING ‘O.Z.V.’
De tarieven van de ziekenhuizen zijn met ingang van 1 Januari 1954 herzien. Hieronder geven wij een overzicht van de thans in Hilversum geldende verpleegprijzen.
R.K.Z.
Klasse I      : 1 persoonskamer      ƒ 16,60
Klasse II     : 1 persoons grote kamer     “ 13,60 Klasse II     : 1.persoons kleine kamer     “ 11,30
Klasse II     : gezamenlijk      “  9,30
Klasse III       “  7,50
Kinderen t/m 10 jaar     “  7,00
DIACONESSENHUIS
Klasse I      : 1 persoonskamer     ƒ 15,80 Klasse IIa : 1 persoonskamer     “ 13,80
Klasse IIa : 1 persoonskamer     “ 12,30
Klasse IIb : 2 persoonskamer     “ 10,80
Tussenklasse     “  9,05 Klasse III      “  7,75
Kinderen 1 - 10 jaar      “  7,00
Kinderen 0 - 1 jaar      “  5,75
De tarieven van enkele andere ziekenhuizen in de omgeving zijn door ons aangevraagd. T.z.t. zullen de leden van de Stichting “O.Z.V.” wederom een mededeling ontvangen waarop deze tarieven voor-komen. 
Het bestuur. gels houden, zullen vele moeilijkheden kunnen worden opgelost, onder het motto:
“Wees niet alleen een Heer in het Verkeer, maar ook op het terrein van Uw werkgever!”
1. Fiets uit veiligheidsoverwegingen niet op de terreinen bij het begin en einde van de werktijden.
2. Let op de verkeersborden.
3. Zie er op toe, dat Uw rijwiel van een penning is voorzien.
4. Hebt U de penning verloren, ga dit direct melden.
5. Lever Uw penning in bij overplaatsing naar een afdeling buiten de fabriek of bij ontslag.
6. De U toegewezen plaats is administratief vastgelegd, ga dus niet onderling ruilen.
7. Plaatsen, die meer dan 4 weken niet worden gebruikt, kunnen aan anderen worden toegewezen, tenzij dit van te voren gemeld is.
8. Plaats Uw rijwiel of motor niet in doorgangen, portalen of gebouwen, of tegen de muren van de gebouwen.
9. Hebt U klachten, wendt U zich dan tot de afdeling Bewaking.
10. Verleen de controleurs, die de bewaking moeten uitoefenen, Uw medewerking.
Dienst Gebouwen en Terreinen
Dat was het voor deze keer. Wordt vervolgd!  
    Redactie 
DE HISTORIE VAN DE POSTVERZORGING IN HUIZEN      (deel 2)
Janine van der Hulst-Veerman
Hulpkantoor 
Hulpkantoor in Huizen
Volgens de Nederlandsche Post-Gids van 1863 
In mei 1876 zijn in Huizen en Blaricum de hulppost-
beschikten kleinere plaatsen in opvolging van kantoren opgericht, voornamelijk om te voldoen 
de bestelhuizen inmiddels over ‘postinrichtingen’ aan de grote vraag. Brievengaarder (directeur 
met de naam Hulpkantoor. Een hulpkantoor werd van het hulpkantoor) C. Dronkers was niet alleen 
beheerd door een aangestelde ambtenaar met de brievengaarder, maar ook postbode in Huizen en 
functienaam Brievengaarder. In administratief op-
Naarden. Dit bracht met zich mee, getuige een in-
zicht hadden ze grotendeels dezelfde functie als gezonden stuk aan de Gooi- en Eemlander, dat 
de beambten op een postkantoor. In de Post-Gids mensen die een brief wilden versturen de brieven-
staat dat men vindt dat een lokaal hulpkantoor net gaarder niet in het hulpkantoor troffen waardoor zij 
zo goed kan functioneren als een ‘echt’ postkantoor, en dat een kleinere werkkring en de minder hoge eisen die er aan de diensten gesteld worden geen belemmering hoeven te zijn om even goede diensten te leveren. 
Inrichting hulpkantoor
Volgens de Algemene instructie (art. I en II) moest het hulpkantoor gevestigd zijn in de woning van de brievengaarder waarbij bepaald werd dat de directeur verplicht was zijn woning in het midden van de stad/het dorp te vestigen. Het kantoor moest gelijkvloers zijn en met een traliewerk, voorzien van een klein venstertje, van het publiek zijn afgeschermd. In de praktijk was het vaak niet meer dan een uitgebroken bedstee waar in het schot een luikje was gezaagd om als loket te dienen. Er was geen wachtruimte, de klant bleef buiten staan. Op de voorgevel moest het koninklijk wapen worden geplaatst met het onderschrift ‘koninklijk postkantoor’. Volgens de brieven in het Noord-Hollands archief wordt er in Huizen echter gesproken over een bord met de tekst ‘Hulpkantoor der Posterijen’. Vanaf 1 juli 1883 komt daar het bord met de vermelding ‘Rijkspostspaarbank, enz.’. In het kantoor moest een bureau bij het venstertje staan en een sorteertafel waar de binnenkomende post op kon worden gesorteerd. Een weegschaal met gewichten tot een kilogram mocht alleen voor het wegen van de post worden gebruikt. De brievengaarder was verplicht om alle brieven van een poststempel te voorzien. De te verzenden brieven kregen een vertrekstempel op de voorzijde en de te ontvangen brieven kregen een aankomststempel op de achterzijde. 


HISTORISCHE KRING HUIZEN
Kort verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 13 maart 2018 in “de Brassershoeve”.
Aanwezig: 51 leden en 10 bezoekers.
Afwezig met kennisgeving: mw. E. van der Poel en de heren Meijerman en Holtslag.
1. OPENING  De voorzitter Ewoud Doyer opent om 20.00 uur de vergadering. 
2. MEDEDELINGEN  Er zijn geen mededelingen. 
3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 16 MEI 2017  Het verslag dat ge-
publiceerd is in de Ratel van februari wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. JAARVERSLAG 2017  Het jaarverslag is eveneens gepubliceerd in de Ratel. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen over dit verslag. 
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017  Het financieel overzicht is op de vergadering beschikbaar gesteld. Het verslag wordt ook vertoond op het scherm waarop de penningmeester Vincent Bout e.e.a. toelicht. De heer A. Klaassen vraagt waarom we de voorraad boeken niet terug zien in de cijfers. De penningmeester antwoordt hierop dat dit altijd een discutabel punt is. Zolang de HKH bestaat zijn ze van waarde voor de verkoop, maar als de HKH zou ophouden te bestaan, dan is de waarde nihil. 
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN DECHARGE VAN HET BESTuuR VOOR HET GE-
VOERDE BELEID  De kascontrolecommissie bestaande uit de heren F. Schraverus en E.A. Rebel hebben de cijfers over 2017 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent hierop décharge van het bestuur. 
7. BENOEMING NIEuWE KASCOMMISSIE  De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren E.A. Rebel en C. Kruijmer. 
8. BEGROTING 2018  De begroting voor 2018 wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
9. ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018 De voorzitter licht de plannen voor dit jaar toe aan de hand van een overzicht wat op het scherm verschijnt. 
     Voor de dagtocht naar het Veenmuseum in Vriezenveen krijgt Ria Westland het woord voor een toelichting. De kosten bedragen € 25,- en leden kunnen zich bij Ria aanmelden.
     Verder deelt de voorzitter mee dat Wendy van Noppen heeft aangegeven om op termijn haar werkzaamheden als eindredacteur van de Ratel te beëindigen en vraagt of er gegadigden zijn om toe te treden tot de redactiecommissie.  
10. RONDVRAAG Van de rondvraag wordt door de aanwezigen geen gebruikt gemaakt. 
11. SLuITING De voorzitter sluit de vergadering onder dank aan de aanwezigen. 
Voor de pauze vraagt Klaas Schipper nog aan de aanwezigen of zij informatie hebben over enkele woorden in Huizer dialect waarover binnen de dialectgroep nog geen overeenstemming is. Deze woorden worden op het scherm vertoond en zijn ook op papier beschikbaar.
Na de pauze volgt een presentatie over het boerenleven in Huizen door Pieter van der Poel en Jacob Teeuwissen.
     J.C. Rebel, secretaris 
JAARVERSLAG 2018
Algemeen
• Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 30 april, 4 juni, 2 juli, 3 september, 8 oktober, 5 november, 3 december. Op 27 februari is er een overleg geweest waarin een 20 tal leden die betrokken zijn bij activiteiten van de HKH aanwezig waren. 
• Op 1 januari 2019 had de Historische Kring 264 leden, waarvan 90 gezinsleden. Door opzegging, verhuizing, overlijden en non-betaling moesten we 11 leden afvoeren van de ledenlijst. We konden 26 nieuwe leden verwelkomen.
Activiteiten
• 13 maart hielden we de jaarvergadering in de Brassershoeve. Na de vergadering hielden Jacob Teeuwissen en Pieter van der Poel een presentatie over ‘Het boerenleven in Huizen’. Ook deze keer was de Brassershoeve weer helemaal bezet.
• De eerste buitenactiviteit was een wandeling op 17 maart wandeling over landgoed Oud Naarden. En dat hebben we geweten, het was bitterkoud. Voor het eerst is er met voldoening gebruik gemaakt van het Tour Guide System. 
• Op 13 april bezochten we Hofstede Oud Bussem. De facility manager van Strengholt hield een boeiende presentatie, waarna een rondleiding in en om het prachtige gebouw volgde.
• Met een maximum van 28 deelnemers was er op 28 april weer een fietstocht langs buitenplaatsen en door villawijken. Het nut van het Tour Guide System heeft zich op deze tocht bewezen doordat er veel meer onderweg verteld kan worden. 
• Op de Erfgooiersdag 11 mei hebben we met een kraam de Historische Kring gepromoot. Voor het eerst met spandoek en nieuwe beachflag. De openstelling van de Oude kerk en toren zijn ook goed bezocht. 
• Nieuw was een fietstocht over de Oostermeent op 26 mei onder leiding van Dick Kos. Er zijn ook in de nieuwbouwwijk van Huizen nog genoeg plekken die nog iets laten zien van het verleden. 
• Op 31 mei hield Dick Schaap een presentatie n.a.v. zijn boek “Uitgetekend” en Pieter van der Poel liet mooie beelden zien van de Oude Haven. Voor de eerste keer kwamen we bijeen in ’t Visnet wat gelijk ook goed bezet was.
• Op de namiddag van 15 juni was er weer een prachtige wandeling over landgoed Oud Bussem. Jan Loggen van de SAS vertelde ons over de geschiedenis van het landgoed en wat er op het landgoed allemaal groeit en bloeit. 
• Op de Havendag 16 juni waren we vertegenwoordigd met een kraam, die goed bezocht is en ook enkele nieuwe leden opleverde. 
• De jaarlijkse dagtocht op 25 augustus voerde naar het Veenmuseum in Vriezenveen. De excursie bestond uit een rondleiding door het museum en een tocht over de veldspoorbaan over het buitenterrein met diverse stops bij o.a. een veenput en een plaggenhut.
• Zaterdag 8 september was er weer de Huizerdag en traditiegetrouw heeft de Historische Kring gezorgd dat de Oude kerk en toren geopend waren. 
• De fietstocht ‘Sporen uit het verleden’ op 22 september was nat, maar kon toch doorgezet worden. En uiteindelijk viel het met de regen mee.
• De Blaricummer Frans Ruijter liet in een boeiend verhaal op 27 september zien hoe de verhoudingen in het verleden waren tussen Blaricum en Huizen. Vooraf vertelde Klaas Schipper ik het kort de geschiedenis van’t Visnet
• Op 6 oktober hield Jan Veerman weer een rondleiding over de Oude Begraafplaats onder het gehoor van een 30 tal deelnemers. 
• Onder een overweldigende belangstelling hield Hans Mous op 29 november een presentatie over ‘De voorstelling van Naarden’. Een militaire stelling die ook over Huizer grondgebied lag.
• Naast bovengenoemde activiteiten zijn er ook historische presentaties verzorgd bij enkele seniorenkringen, een vrouwenvereniging, in Naarderheem, een school en bij het notariskantoor aan de Naarderstraat.
• De Huizer klederdrachtgroep heeft zich in 2018 ook weer op veel plaatsen laten zien. Traditiegetrouw op de Eibertjesdag in Nunspeet, de klederdrachtendag in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, op de Havendag, op de ‘Dag van de klederdracht’ in Schagen, in de woonzorgcentra ‘Voor Anker’ in Huizen en Theodotion in Laren en op een Klederdrachtendag in Katwijk. 
Archief
De archiefruimte in het Schoutenhuis is begin 2018 verhuisd van het souterrain naar de begane grond. Dat is aanleiding geweest om in december, naast de maandagopenstelling het archief ook een aantal keren op zaterdag open te stellen voor bezoekers. Daarvoor is de ingang aan de noordzijde van het Huizer Museum geschikt gemaakt voor een betere toegankelijkheid. Voor vragen over historie van Huizen of vragen over zaken waar de Historische Kring zich mee bezig houd is iedereen welkom. Wekelijks wordt de ruimte op maandag bemenst door vrijwilligers die alles documenteren wat met onze Huizer historie te maken heeft. Inmiddels is de groep versterkt door een nieuwe medewerkster. Verschillende keren konden we bezoekers blij 

maken met door hen gezochte informatie. 
Contacten met andere organisaties 
Er is een samenwerking met het Huizer Museum, niet in de laatste plaats omdat beide organisaties hun behuizing onder een dak hebben. In 2018 is er in een drietal vergaderingen overleg geweest over diverse onderwerpen die beide organisaties aan gaan. Ook heeft de Historische Kring het Museum ondersteund bij de totstandkoming van de tentoonstelling over de Huizer Molen, die in februari 2019 zal openen.
Verder is er voortdurend contact met de gemeente over verschillende onderwerpen. Zo is er aan de inspreekavond over de kustvisie deelgenomen en hebben we een standpunt ingenomen over de mogelijke aanwezigheid van een scheepskerkhof i.s.m. archeologievereniging ANW Naerdincklant en stichting Huizer Botters. 
Bij de stichting Tussen Vecht en Eem zijn we vertegenwoordigd als deelnemer in de nieuw gevormde deelnemersraad. Ook zijn er contacten met het regiobestuur Gooi en Vechtstreek waar ook de historische kringen een rol spelen. 


DE RATEL / FEBRUARI 2018    15


gramaantallen uit het vorige seizoen. En dat het kantoor aan de haven, waar de brieven bezorgd moeten worden, zeker een kwartier lopen is vanaf het hulpkantoor. Hij verwacht dat deze tweede besteller tussen de ƒ1,- en ƒ1,50 per dag zal verdienen hetgeen over de periode van 70 dagen, tussen de ƒ70,- en ƒ105,- zal zijn. Volgens het boek ‘Naar een definitieve oplossing – Postale perikelen in Hilversum tot 1944’ van J.G.E. Petersen verdiende een brievengaarder in die tijd ƒ400,- per jaar en een jaarlijkse vergoeding van ƒ50,- voor kantooronkosten en ƒ50,- voor de huur van het gebouw.
Postwagon Gooische Stoomtram
Met de opening van de lijn Naarden Laren via 
Crailo met aansluiting op de lijn Hilversum-LarenBlaricum-Huizen was op 15 april 1882 de tramweg met een totaal van 37,5 kilometer voltooid. In 1885 sloot de G.S. een overeenkomst om driemaal per dag postzakken te vervoeren onder toezicht van een begeleidende beambte. De Posterijen betaalden hiervoor een jaarlijkse vergoeding van ƒ1025,-; voor de postzakken werd in het station Hilversum op het voorperron een goed afsluitende mand geplaatst. De begeleidende beambte kreeg in de tramwagon een vaste plaats toegewezen. Het postvervoer vond plaats op de trajecten Hilversum-Huizen en AmsterdamLaren. Via traject Hilversum-Huizen werd de post ook naar de plaatsen Laren en Blaricum gebracht en opgehaald. Door het ontstaan van deze rechtstreekse verbinding per tram met Huizen werd het hulpkantoor Huizen vanaf dat moment bediend via het postkantoor Hilversum.

niet tijdig een brief konden laten versturen. Men week dan uit naar Blaricum, maar ook van daar verliep de bezorging niet tijdig. De heer C. Dronkers trad in 1879 af en de heer F.W. Brug trad aan. 
Uit een brief (zie foto) aan de lijninspecteur van de Rijkstelegraaf te Amsterdam kun je opmaken wat het jaarsalaris van de postbode bedroeg. Ook blijkt in de brief dat de heer Brug wel een extra persoon aangesteld had voor de postbezorging. Het loon van deze hulpbesteller is ƒ5,- per week en ƒ260,- per jaar. Ook maakt hij zich hard voor een tweede besteller voor in het voorjaar (februari, maart, april), als de bokkinghandel op zijn drukst is. Hij beargumenteert dit met de teleMen maakte onderscheid tussen:
• Werkend postvervoer: als de post in de tram of trein werd bewerkt en
• Vervoer per conducteur: losse brieven die aan de conducteur der posterijen werden meegegeven.
Omdat de post steeds meer ruimte in beslag nam liet de G.S. in 1903 drie postwagons met een draagvermogen van 5½ ton bouwen door WUMAG voor het vervoer van de post. Ze kregen de nummers 26, 27 en 28. Om goed door de bochten te kunnen rijden waren ze van verschuifbare assen voorzien. In de zijwand van de postwagons bevond zich een brievenbus waarin men zijn post kon doen. Een beambte de sorteerde post in de 

wagon voor de diverse dorpen en stadjes langs de lijn. Er werd dus gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘werken postvervoer’. De posttrams reden om 6.30, 13.30 en 19.00 uur. De jaarlijkse vergoeding voor dit postvervoer werd na de ingebruikname van de postwagons verhoogd naar ƒ 1525,-. 
we dat deze envelop uit 1831 stamt. De invoering van deze dagtekeningstempel werd vastgelegd in de Circulaire 217 van 26 januari 1829.
 
Dagtekenstempel: 
vertrek- en aankomststempel
Voor de dagtekeningstempels gaan we even terug naar de periode van voor de Gooise Stoomtram en de Postwet van 1850. Gerrit Jongerden spaart oude ansichtkaarten met stempels en postzegels en laat me een envelop zien uit 1831. Deze heeft op de voorkant, de kant van het adres, een rode vertrekstempel. Op de achterkant staat een rode aankomststempel en er zijn rode resten van de verzegeling te zien. In prachtige hanenpoten staat de geadresseerde geschreven: de Burgemeester van Huizen, Hendrik Rebel (21-04-1827 - 25-06-1851 red.). Aan de vertrekstempel is te zien, dat de envelop op 13 oktober in Rotterdam is gestempeld. (Oktober werd afgekort met OCT. De andere maanden met JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUNIJ JULIJ AUG. SEPT. NOV. en DEC.) In dit geval was 13 oktober de datum waarop de brief werd aangeboden op het postkantoor of op die dag in de brievenbus werd aangetroffen. Links onderin staat diagonaal met de hand de exacte datum geschreven 13 O. 31. Met in dit geval de O. voor oktober. Door het getal 31 weten  De stempels varieerden in maat van 24 tot 31 millimeter. De eerste stempels werden uitgereikt op 

woensdag 4 februari 1829 en werden gebruikt tot en met 1837. De stempel van Amsterdam bestaat uit de woorden ‘De Bourse Amsterdam’. Op de stempel van Naarden staat in het midden de datum 14 OCT. De envelop is niet zoals wij hem nu kennen, maar bestaat uit een dubbelgevouwen stuk papier in A4-formaat. 
De Bourse staat voor de Beurs in Amsterdam waar het postkantoor was gevestigd. Een brief kon respectievelijk worden besteld op de beurs te Amsterdam, Rotterdam en Schiedam. In dit geval werd de brief dus besteld te Amsterdam en vervolgens doorgestuurd naar het postkantoor te Naarden. 
Treinhaltestempel
In 1857 werd de treinhaltestempel ingevoerd. In de plaats van verzending werd de post afgestempeld met een haltestempel waarna de exact af te leggen afstand kon worden vastgesteld en de verschuldigde port kon worden berekend. In het Gooi waren drie haltestempels in gebruik: Hilversum, Naarden en Naarden-Bussum.
Er werden in het Gooi twee verschillende poststempels gebruikt:
1. De kleinrondstempel of trajectstempel van Hilversum-Huizen en van Amsterdam-Laren
Een stempel met ‘Huizen-Hilversum’ bestaat niet. Deze stempel werd op het tramstation in Hilversum gestempeld. Vanaf 1882 had Huizen een eigen kleinrondstempel. Daar staat ‘Huizen’ op en deze was tot 1892 in gebruik. Deze stempel heeft de cataloguswaarde van € 37,50, mits hij mooi en compleet op de postzegel is afgestempeld. In 1892 werd de tekst op de stempel vervangen door ‘Huizen (N-H)’. 
2. De blokstempel van 
Amsterdam-Laren, 
Hilversum-Huizen en 
Huizen-Hilversum 

Puntstempels
Puntstempels of nummerstempels (in het oudNederlands werd deze stempel in de volksmond ‘nummerstempel’ genoemd) werden van 1 april 1869 tot juni 1893 gebruikt. Een nummer stond voor een plaats. Ze begonnen met 138 stempels en de plaatsnamen werden op alfabetische volgorde genummerd. Nummer 1 stond voor Alkmaar en nummer 138 voor Zwolle. Toen kleinere plaatsen ook een nummer kregen, werd de nummering uitgebreid tot 259. Huizen heeft nooit een nummerstempel gehad. Puntstempels werden namelijk uitsluitend uitgegeven aan postkantoren, niet aan hulppostkantoren en bijpostkantoren. De post die via Naarden liep, had wel een nummer, te weten nummer: 78. Op de afbeelding een postzegel met een puntstempel en het nummer van Groenlo. 
 
Grootrondstempels 
In 1902 werd de grootrondstempel als stempel van het hulpkantoor geïntroduceerd en werd tot 1904 gebruikt. Deze stempel is zeer zeldzaam en heeft een waarde van € 250,- en is daarmee de duurste van de grootrondstempels. Om een indicatie te geven: hetzelfde stempel gedateerd tussen 1904 en 1915 heeft een waarde van € 2,-.
De Ansichtkaart
Een ansichtkaart versturen is een Duitse uitvinding, vandaar het Duitse woord ‘Ansicht’. Sinds 1871 kopen en versturen we in Nederland de ansichtkaarten. In het begin stonden er alleen zwart/wit-foto’s op afgebeeld, zoals de Pyramide van Austerlitz, de Friese meren of de Zeeuwse klederdracht. Niet lang daarna versturen we de kaarten ook in kleur met afbeeldingen van het Scheveningse Kurhaus en de Alkmaarse kaasmarkt. Vanaf 1890 wordt de ansichtkaart als souvenir uit een ‘andere wereld’ beschouwd. Je krijgt niet alleen de groeten van je oom en tante, maar ook een afbeelding van bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Tot 1905 mocht je alleen op de voorkant van de ansichtkaart een berichtje schrijven en de achterkant was bestemd voor adressering. Je kunt je voorstellen dat dit soms een heel gepuzzel was om je bericht passend te maken. 
 
Vanaf 1906 werden kaarten geproduceerd waarbij men op de achterkant kon schrijven, zoals we dat nu nog kennen. Daarvoor moest je een bericht op de voorkant schrijven en het adres op de achterkant. Het gebeurde na die tijd nog wel dat de voor 1906 geproduceerde ansichtkaarten in de jaren erna nog werden verstuurd. Dus het kan kloppen dat je een Ansichtkaart tegenkomt met een stempel van na die tijd en waarop alleen op de achterkant adressering mogelijk was.
(Wordt vervolgd)
Vraag: Waar stond het hulpkantoor? Waar woonden de heer Dronkers en de heer Brug? Is er een adresboek van de periode 1876-1879?
In het volgende deel/delen komen onder andere de Huizer postbezorgers, het Oude Postkantoor en de telegraaf aan bod. 
Antwoorden op vragen of andere aanvullingen kunnen doorgegeven worden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telnr.: 06 543 11 748 Met dank aan: Gerrit Jongerden
Bronnen: 
Privécollectie Gerrit Jongerden
Comm-museum Den Haag
JGE Petersen: Naar een definitieve oplossing - Postale perikelen in Hilversum tot 1944.
Inventarisatie- en overdrachtsdocument (Invnr 82, toegang. 60 NHA) van 4 november 1879 ‘Hulpkantoor te Huizen’. De Nederlandsche Post-Gids 1863 https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntstempel http://www.hugovandermolen.nl/scripophily/textsVVOF-periodiek/ De%20Gooische%20Stoomtram%20.pdf
http://poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl/images/PDF/ Dagtekeningstempel%201829%20rozet.pdf15 
’t VISNET, EEN STUKJE GESCHIEDENIS Klaas Schipper
Het gebouw ’t Visnet staat er inmiddels 64 jaar. Na de oorlog ging Huizen mee in de vaart der volkeren: de ellende was voorbij en de mensen hadden weer een toekomst. De bevolking begon te groeien en de twee kerken van de Nederlands Hervormde Gemeente begonnen vol te raken, maar dat was alleen op zondag. 
Toch kocht de Kerkeraad in 1950 een terrein aan de Nieuwe Bussumerweg met het oog op een te bouwen derde kerk. Maar er kwam steeds meer behoefte aan goede vergadergelegenheid voor kleine en grotere samenkomsten. Wijlen de heer R. Zwart zei toen: ‘bouw eerst een gebouw voor de jeugd, anders is er straks misschien niet eens een derde kerk nodig’. Zijn woorden vonden gehoor bij de Kerkeraad en de grond aan de Nieuwe Bussumerweg werd weer verkocht en een ander stuk aan de De Ruyterstraat aangekocht. De heer Zwart heeft de opening niet meer meegemaakt, maar hij heeft nog wel de eerste werkzaamheden mogen aanschouwen.
Voor zo’n groot plan moest natuurlijk wel een goede financiële basis worden gevonden. Daartoe werd overgegaan op een systeem van vrijwillige bijdragen, wat na verloop van tijd zijn vruchten begon af te werpen. Er kon begonnen worden met het maken van plannen. In 1953 kreeg de Amsterdamse architect Chr. Nielsen de opdracht om ’t Visnet te ontwerpen. Aannemingsbedrijf Jac. Teeuwissen heeft het gebouwd voor ƒ320.000, voor die tijd veel geld. Voordat ’t Visnet werd geopend, werden er kerkdiensten gehouden in het Verenigingsgebouw aan de Schoolstraat. 
De officiële opening was op 9 augustus 1954; op 10 en 11 augustus gevolgd door gemeente-avonden onder leiding van Ds. Dop. Op die avonden werden een piano en vlaggen aangeboden door de Huizer jeugd. Ook werd door de Kerktelefooncommissie een geluidsversterkingsinstallatie aangeboden, voorzien van de modernste snufjes. 
’t Visnet is niet als kerk gebouwd maar als dienstgebouw. Als overloop van de Oude Kerk werd er wel kerk gehouden, maar daarnaast was het mogelijk om ruimten te huren voor allerlei clubs en bezigheden. Ook voor de jeugd werd er veel plaats ingeruimd.
Je kunt wel zeggen dat ’t Visnet een markant gebouw is. Wat opvalt is het mozaiek op de voorgevel, ontworpen door de Amsterdamse kunstschilder H. Hendriksen en voorstellende de Wonderbaarlijke Visvangst. Later werd hem ook opgedragen om het ontwerp te maken voor het ‘glas-in-beton’ raam in de westgevel, te zien vanuit de foyer. Tot 1989 zijn er diensten gehouden door de Nederlands Hervormde Kerk, voor het laatst op Oudjaarsavond van dat jaar.
In 1996 stond de Kerkeraad voor een dilemma. Wat te doen met ’t Visnet: renoveren of slopen? Gelukkig is het renoveren geworden, want er is al genoeg gesloopt in het dorp. Bovendien was er gebrek aan ruimten voor clubs, verenigingen, instanties e.d. Er hebben heel veel dingen plaatsgevonden in ’t Visnet en wat mij betreft mag dat nog jaren doorgaan. Op 23 april 1998 was de renovatie klaar en werd ’t Visnet voor de tweede maal geopend.
Een kleine (bij lange na niet volledige) opsomming van wat er in ’t Visnet allemaal gebeurde en gebeurt volgt hieronder.
mij nog bloed afgenomen. Kattebak (cathechisatie), evangelisatie, jeugdwerk, repetities van zangverenigingen, trouwerijen, recepties, begrafenisdiensten, meisjes-, jongelings- en mannenverenigingen, de zending, de hervormde diaconale stichting, gezinsverzorging, maatschappelijk werk, het kerkelijk bureau, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de postzegelclub, de aquariumvereniging en kantoren van buurtzorg, trombosedienst, Leger des Heils, fysiotherapie, alle vonden onderdak in ’t Visnet en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 
Om te zorgen dat alles op rolletjes liep, was en is er iemand nodig die daar voor zorgt. Vroeger noemden we dat een koster, nu zeggen we beheerder. De eerste koster was Henk Veerman, vanaf het begin tot 1 februari 1970. Daarna kwam Lubbers tot 1995. Toen een klein poosje mevrouw Kos-Klein, opgevolgd door Grietje Droger-Veerman. En nu is Jan René van Wessel al weer een hele poos de beheerder en is sinds vorig jaar ’t Visnet ook de vergaderplaats van de Historische Kring Huizen geworden.

EEN ZANGERES  
Mijn grootouders van moeders kant waren: Gerrit 
Veerman, geboren 1 juni 1873, overleden 1 april 1943 en Geertje Veerman-Bout, geboren 24 april 1874, overleden 13 juli 1959.
Ze was 17 jaar toen haar moeder overleed en toen moest ze het gezin runnen. Mijn opoe kon heel mooi zingen. Het schijnt zelfs zo bijzonder te zijn geweest, dat je kan zeggen, dat als ze 100 jaar later geboren zou zijn, ze mogelijk carrière had kunnen maken als zangeres. Eind 19e eeuw kwam die gedachte natuurlijk niet eens op. Haar ouders waren straat-arm, vader was visserman en ze woonden in de Koelemoes. Anders dan wel gezegd wordt, woonde daar geen a-sociaal volk maar één ding hadden ze gemeen: arm waren ze allemaal.
Er was toen al een zangvereniging in ’t dorp en ik vermoed, dat Geertje daar graag lid van wilde worden. Maar, helaas, er was geen geld om de 
G. Schram-Rebel, mei 2018
tussen 1890 en 1900 stond er in Huizen een dominee, die men liever zag gaan dan komen. De naam weet ik niet. Toen hij een beroep naar elders ontving, hoopte dan ook vrijwel iedereen dat hij zou vertrekken. Jammer, hij bedankte en bleef dus in Huizen. Nu was het zo en is het nog zo in de Hervormde Kerk dat, als een dominee voor een beroep heeft bedankt, hij in de eerstvolgende ochtenddienst waarin hij voorgaat, na de preek wordt toegezongen door de – al dan niet dankbare – gemeente. Maar wat gebeurde er die keer? Niemand deed zijn mond open. Het orgel dan? Een orgel in de Oude Kerk kwam er pas in 1912 dus dat speelde geen rol. Nu had Geertje Bout kennelijk wel achting en waardering voor die dominee want ze stond op en zong hem helemaal alleen de zegenbede uit psalm 134 toe. Helemaal niemand viel haar bij. Mijn grootmoeder Veerman was duidelijk niet van het soort van 13 in een dozijn!

contributie te betalen. Echter, hoe het precies ging weet ik niet, maar ze mocht gratis op de zangvereniging. Betaalde iemand voor haar of mocht ze zo maar voor niet meezingen? Het was, hoe dan ook, een mooie oplossing.
Nu heeft ze ook eens nog een een ‘daad’ gepleegd, waarover ’t hele dorp sprak. Ergens 
De Oude Kerk, foto uit ‘Oud Huizen in beeld, omgeving Oude Kerk’.