DE RATEL GAET     FEBRUARI 2020


In de periode na december 2019 tot nu toe is er weinig voor de HKH leden vanuit de HKH in de openbaarheid te zien geweest. Dat hoort bij de periode van het jaar. Maar onderwijl speelt er wel van alles, zoals de voorbereidingen van activiteiten voor 75 jaar Vrijheid waar veel Huizer organisaties vooral in de periode april-mei iets organiseren. Zo ook de HKH. Wij hebben nu vier activiteiten in petto die goed gestalte aan het krijgen zijn. De vijfde activiteit, om samen met het Huizer Museum een kleine tentoonstelling van interessante WOII objecten en documenten te realiseren, hapert nog bij gebrek aan tentoonstellingsruimte. Maar, we blijven het proberen!  
De inmiddels wel vlottende 75 jaar Vrijheidactiviteiten zijn:
• Een bijzondere Bevrijdings-Huizer Courant uitgeven voor heel Huizen in de week vóór 5 mei. Met veel informatie over het thema 75 jaar Vrijheid. Mocht u daar nog potentiële inhoud voor hebben, meldt u zich bij de redactie (Klaas Schipper en Janine van der Hulst-Veerman); nu kan het nog en we hebben u nodig! Net voor het schrijven van deze tekst ontvingen wij het bericht dat de Gemeente Huizen ons een subsidie van € 3500,- hiervoor gaat geven. Mooi, maar niet genoeg om al onze ideeën te realiseren. Als u wilt helpen met werkzaamheden zoals rondbrengen, sponsoren vinden, adverteerders aanmoedigen en nog veel meer, horen wij dat graag. Het blijft een fors project waarbij alle ‘handjes’ welkom zijn. 
• Alle Ratels in 2020 met aandacht voor de WOII/75 jaar Vrijheid met een speciale editie die in mei uit gaat komen.
• Een fietstocht met gids Klaas Vos langs markante WOII punten in en om Huizen op 9 mei. Bij (te) veel belangstelling, beogen wij deze fietstocht te gaan herhalen.
• Een speciale Lezingavond in de Goede Herderkerk op 12 mei met Leo Vis, een destijds 14-jarige joodse onderduiker op Zeeweg 42, later ook samen met zijn ouders en zus. Hij vertelt een boeiend persoonlijk verhaal over deze periode in zijn leven en dat van zijn onderduikouders. Na de pauze een verrassende tweespraak van de nu in Huizen wonende Donald de Marcas en Klaas Vos (discussieleiding) over zijn beleving van de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging.
Vooraf gaand aan deze Vrijheids-aandacht houdt op 12 maart, aansluitend op onze formele jaarvergadering, Bas Kreuger een lezing over de historie van de Hollandse Waterlinie, die ons tot aan de Tweede Wereldoorlog een verdediging voor vrijheid en zelfstandigheid zou hebben moeten bieden. En op 18 maart een lezing van Wout Goetzee over de historie van klimaatverandering, met speciale aandacht voor de effecten in en om het Gooi. Deze ‘Krakend Koud of Tropisch Warm?’-lezing organiseren wij samen met het Huizer Museum als onderdeel van de nu lopende HM-tentoonstelling ‘Krakend Koud’.
En op 18 april is weer de inmiddels traditionele, maar nog steeds voor vele Huizer geschiedenisbelangstellenden, enorm trekkende wandeling op Oud Naarden onder leiding van Jan Rebel. Het bezoeken van al deze activiteiten wil ik u van harte aanbevelen; voor details zie elders in deze Ratel.
Ik hoop in de volgende Ratel ook iets te kunnen zeggen over de Cultuurnota-discussie en de daarmee samenhangende discussie met de Gemeente Huizen over onze veel te krappe huisvestings- en opslagfaciliteiten, die steeds hogere urgentie krijgt. Onze toekomstpositie binnen de steeds uitbreidende erfgoed-aandacht staat op het spel.
Maar nu eerst genieten we van de eerste Ratel met vanaf dit jaar onder leiding van onze eindredactrice Janine van der Hulst-Veerman. Het concept belooft veel! Graag tot ziens op onze jaarvergadering van 12 maart in ’t Visnet.
     Ewoud Doyer,  voorzitter

AGENDA 2020
Donderdag 12 maart  20.00 uur  Jaarvergadering en presentatie Hollandse Waterlinie door Bas Kreuger. Zaterdag 14 maart  14.00 uur  Wandeling door het Oude Dorp.  Verzamelen bij het Huizer Museum. Kosten € 5,- p.p. Dinsdag 17 maart     20.00 uur     Huizer Dialect Café Toneelvereniging Ontwaakt (onder voorbehoud)

Woensdag 18 maart  20.00 uur  *Lezing ‘Krakend Koud of Tropisch Warm'; toen, nu en morgen in  
Huizen en het Gooi’ door Wout Goetzee. Locatie: De Boerderij  Zaterdag 18 april  14.00 uur verzamelen  Wandeling landgoed Oud Naarden met Jan Rebel. Verzamelen met fiets bij Theehuis Bos en Hei, 
opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 035 5260580 Woensdag 29 april  20.00 uur  Lezing Onderduikers in de Zonnehoek.
Locatie: Kunstcafé in De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen  Zondag 3 mei     12.00 - 16.00    Staan wij met een kraam op de Oostermeent Bevrijdingsmarkt.
Zaterdag 9 mei 14.00 uur **Fietstocht langs WOII markante plekken en huizen. Klaas Vos leidt en vertelt. Verzamelen bij het Huizer Museum, opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dinsdag 12 mei  20.00 uur  ***Thema-avond/lezing door onderduiker Leo Vis en een  interview door Klaas Vos met Donald de Marcas. 
Locatie: Goede Herderkerk, Piersonlaan 2, Huizen 14, 15 en 16 mei  Huizer Toneel - Booëntjies mót spek... met onze Klaas Schipper Locatie: Theater Graaf Wichman Zaterdag 6 juni 
Donderdag 3 september  13.30 uur verzamelen 20.00 uur 
Fietstocht ‘Villawijken en landhuizen’. Verzamelen bij Theehuis Bos en Hei, opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 035 5260580
Zaterdag 26 september  10.30 uur verzamelen Historische Fietstocht Oostermeent  Verzamelen bij de Bibliotheek, opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 035 5260580 Zaterdag 24 oktober  Rondleiding Oude Begraafplaats, Ceintuurbaan 1, Huizen  Donderdag 19 november  20.00 uur  Lezingavond *     Lezing 'Krakend Koud of Tropisch Warm' Kosten: leden HKH en vrienden HM gratis entree lezing + entree museum/ geen lid of vriend: entree museum en lezing samen 6 euro/alleen lezing voor niet vrienden of leden 3 euro. Verderop in deze Ratel meer informatie over deze lezing.
**  Fietstocht langs plekken en huizen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijden de oorlog in en rond ons dorp. Met uiteraard ook voormalige drogisterij De Zonnehoek, ’t Hooge Nest en Oud-Bussum.
***  Lezing door onderduiker Leo Vis. Na de pauze is het woord aan Donald de Marcas, (joods) Huizer ingezetene, voormalig nieuwslezer en hoorspelacteur en ons lid Klaas Vos, oud-VPRO en emeritus-predikant. Wat zij samen gaan doen is nog een verrassing, maar belooft bijzonder genoeg te worden.
Archief Historische Kring Huizen
Ons archief is op maandag van 09.00 uur tot 14.30 uur en in principe op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur geopend. N.B. De entree van ons archief is aan de linkerkant van het gebouw en niet via de receptie van het Huizer Museum. • Actuele informatie over de activiteiten is te vinden op de website: 
www.historischekringhuizen.nl en op de facebookpagina:  www.facebook.com/historischekringhuizen.nl 
• Tenzij anders vermeld, vinden de thema avonden/presentaties plaats in zalencentrum ’t Visnet, de Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen.
• De fietstochten/wandelingen/rondleidingen starten op verschillende locaties.

VAN DE REDACTIE
Nieuw jaar, nieuwe voorkant met dit jaar een Ratel die in het teken van ’75 jaar Vrijheid’ zal staan. En dat niet alleen, vanaf dit jaar wijzigen de foto’s op de voorkant per nummer. Met dank aan Drukkerij Bout, die dit technisch mogelijk maakt. De foto in de inzet op de voorkant is een deel van een grotere foto van een Bevrijdingsoptocht bij het oude gemeentehuis aan de Naarderstraat. Deze foto is in zijn geheel te zien in deel 4 van de Oud Huizen in Beeld-serie. Van de grote foto zijn de gegevens helaas onbekend, maar misschien kan een oplettende lezer hier uitsluitsel over geven?
Graag brengen we ook de rubriek ‘Oproepen’ bij u onder de aandacht, wellicht zit er een hulpvraag bij waarmee u ons (verder) kunt helpen?
Na de oproepen vertellen we meer over de boeiende lezing die op 18 maart gegeven wordt door Wout Goetzee over de verander(en)de kustlijn van Huizen en omgeving. Deze lezing wordt in samenwerking met het Huizer Museum gegeven. 
In het vorige nummer stond het levensverhaal van Wijmpje Hogenbirk-Baas. Als aanvulling hierop nog een aantal unieke foto’s met verwijzing naar de oorspronkelijke tekst in De Ratel van december 2019. Met excuses aan mevrouw Hogenbirk en Gerrit Jongerden vanwege het misverstand dat er voor zorgde dat deze foto’s niet bij het artikel werden gepubliceerd.
In de Nieuwsgolf van Philips een publicatie uit 1954 waarin medewerkers geïnformeerd worden over het Philips- van der Willigenfonds voor financiële steun voor de studie van hun kinderen. 
Een interview met Huizer drukker Gerrit Visser leverde het verhaal van zijn vader drukker Kees Visser op zoals dat werd opgetekend door mevrouw Lisette Lewin en werd opgenomen in haar boek ‘Het Clandestiene boek 1940-1945’. Kees Visser drukte en verspreidde in de Tweede Wereldoorlog diverse Verzetskranten. Het interview met Gerrit Visser zal in de Ratel van mei verschijnen. 
Verder de uitnodiging en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering in ’t Visnet, een kort verslag van de Jaarvergadering van 7 maart 2019 en het Jaarverslag over 2019. 
Op 27 november hield Jan Rebel in het Kunstcafé in De Boerderij een lezing over de fietstochten die hij organiseert langs de Voorstelling van Naarden. In het kort vertelt hij over deze markante plekken in en rond Huizen.
Vanuit de werkgroep Dialect het vervolg over de ingezonden dorpsliederen geschreven door Klaas Schipper. 
En tot slot weer een verzameling krantenknipsels uit de jaren 1920-1930. 
Vanaf dit jaar zal ik, Janine van der Hulst-Veerman, na een gedegen inwerkperiode door Wendy en Janny de eindredactie van De Ratel op me nemen. Hierbij dank ik Wendy van Noppen en het bestuur van harte voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, een verrassing om elke keer weer mooie historische pareltjes te ontdekken en het geeft me veel voldoening om dit met de lezers van De Ratel te mogen delen. Nu mag ik dan toch echt geschiedenis schrijven!
Het redactieteam wenst u heel veel leesplezier. 
Janine van der Hulst-Veerman, Janny Stevens en Wendy van Noppen (ex officio)
Inleverdata kopij voor de volgende Ratels:
15 april (meinummer), 
12 augustus (septembernummer) en 
11 november (decembernummer)

SCHENKINGEN IN DE AFGELOPEN PERIODE In de afgelopen maanden ontvingen wij van:
• Dhr. Klaas Schipper: vier pennen van diverse Huizer bedrijven.
• Mevr. Elly Kos: schaaltje met afbeelding ‘strand huizen’  en een vaasje.
• Dhr. D. van Wolde: een plaat (litho) van Huizer klederdracht, ingelijst en diverse boeken over klederdracht.
• Dhr. H. Borstlap: diverse boekjes, een luciferdoosje van een horecagelegenheid, koektrommel met afbeelding Oude Kerk, 

VAN DE WERKGROEP HUIZER DIALECT     door Klaas Schipper


Het lied van Huizen
Huizen éëns een vistersplaes an de Zuierzee mót een aigen taal en dracht aigen lief en lee
Mót z’n malse waien Oëst korenvelden West is mijn gebeurtegróngd Huizen óp z’n best.      bis
Waar ik bin of gae of stae in welke stad of plaes dobber ’k as een booëtjen deur dat is buitengaats Denk ik an m’n plaes in ’t Gooi en z’n bossen schooën daer is mijn lust en lied 
    óp een blije tooën.      bis
Waar de werreldzenders staen industrie verschijnt meer en meer ’t vistersvolk en heur dracht verdwijnt Waar ’t zwart, witbóngte vee siert de grøne wai daer wul ik ammar héën 
    ópgewekt en blij.      bis
 Juni 1954, Gijs Vos
Op de wijs van: Waar in ’t bronsgroen eikenhout
Vertaald door Gerrit van Jan van Gooësen van Geb en Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk.
Zoëas belooëfd in de vurrige Ratel nog twee versies zoëas ëzungen óp de feestaauwud van de Historische Kring ovvëleupen november. Te beginnen mót ’t versie dat as tweede ëaindigd is. ‘Oë Huizen’ hem ik ’t ëneumd, want ik het ’t ëschreven. ’t Is as tweede ëaindigd, twijs ik ’t toch zoë’n neutig versie vijn. ’t Is ók ’t éënigste versie waarin een aindjen over ’t over Jordaanse wurdt ëzungen.
De melodie is ’t zelde as de melodie van ’t NoordHollangds volkslied. Nou zallen de meeste van juilie nijt éëns weten datte we een Noord-Hollangds volkslied hemmen, laet staet dat juilie weten wat of de wijs is. Óm dat an de weet te kómmen kannen juilie luisteren naer ‘Loek over Noord-Holland 1’ óp ‘JijTjoep’.
Ik vijn ’t een alleraardigste CD. D’r staen allemól versies óp dee over plaesen in Noord-Hollangd gaen. Éën van dee versies heet ‘Mooi in het Gooi’. As je daer goeëd naer luisteren ka-je horen dat Huizen ók nog ëneumd wurdt.
’t Vollëgede versie heet ‘Het lied van Huizen’. ’t Is ëschreven deur Gijs Vos in juni 1954. ’t Het ók in de Huizer Courant ëstaen, ik denk róngd dee tijd. Hij het ’t ëschreven in ’t Nederlangds ómdat hij veun dat alleman ’t mós kannen lezen. Ik bin zoë vrij ëweest óm ’t in ’t Huizers óm te zetten, ómdat ik vijn dat een nijw Huizer (volks)lied in ’t Huizers ëzungen mót wurren. De twee teksten wurren hierbij ovvëdrukt. 
Nou nog héël wat aarst. Ik leup van de week deur ’t darp en kwam bij de Kerkstraet. Ik zag dat ze al aardig ópscheuten mót de nijwbouw van de winkels dee vurrig jaar ovvëbrangd binnen. En ók zag ik dat ze gewooën weer an ’t bouwen binnen wat of d’r stung. Enkelt an de kangt van óuwe raedhuisplain hemmen ze een aindjen extra annëbouwd. “t Kan dus wel, in de ofgebrangde stijl weer ópbouwen. Mót dank an de vrienden van ’t ouwe darp en are minsen dee d’r aigen daer hard vur ëmaakt hemmen. Bravo. Meschien kannen we in de tookómst, as ze de Blokkerpanden gaen slópen, ’t zuivelhuis weer vróm krijgen. Wéël ’t weet mag ’t zeggen, mar ik zou d’r wel blij van wurren.
Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk
LEZING 18 MAART: 
KRAKEND KOUD OF TROPISCH WARM; 
TOEN, NU EN MORGEN IN HUIZEN EN HET GOOI De lezing van Wout Goetzee begint met belangrijkste drijvers voor klimaatverandering op de lange, middenlange en korte termijn. Daarna wordt ingezoomd op de klimaatverandering in de laatste 65 miljoen jaar waarin het klimaat verandert van een warm klimaat met ijsvrije polen in een koud klimaat met ijs aan de polen. In de laatste 2,5 miljoen jaar wordt het klimaat grotendeels bepaald door de z.g. Milankovich cycli waar zeer koude perioden (glacialen) worden afgewisseld met wat meer warmere perioden (interglacialen). Hierbij is met name de één na laatste koude periode bepalend  geweest voor het heuvellandschap dat wij nu kennen in het Gooi. Ook de vorming van de Zuiderzee en de afkoeling in de Middeleeuwen komen aan bod, wat schilders op diverse manieren in beeld hebben gebracht.
Na deze introductie over klimaatverandering volgt een korte film met de titel ‘Natuurgeweld Gelderse en Eemvallei’ van Marcel Creemer over de veranderingen van het Gooise landschap in de laatste 150.000 jaar. In deze periode komen we twee koude perioden (Saalien, Weichselien) en twee warmere perioden (Eemien en het Holoceen) tegen.
Daarbij komen o.a. aan de orde:
• Milankovich cycli
• De vorming van stuwwallen
• De geologische vervorming van de ondergrond
• Verkenning van het toekomstige klimaat
• De zeespiegelschommelingen
Na de pauze gaan we wat meer in op het waarom van zeespiegelschommelingen, de verschillen in effect aan polen en evenaar en wat het betekent voor Nederland in de toekomst.
De heer Goetzee is vrijwilliger van het Geologisch Museum Hofland in Laren waar hij sinds 2006 betrokken is geweest bij de inrichting van diverse wisseltentoonstellingen. Daaraan ontleent hij ook de inspiratie om lezingen te geven over een aantal klimaatveranderingen geologie-gerelateerde onderwerpen. Hij heeft een chemisch technologische achtergrond en woont sinds 1996 in Huizen:
De lezing wordt georganiseerd door het Huizer Museum in samenwerking met de Historische Kring Huizen en vindt plaats op 18 maart in De Boerderij (Hellingstraat 9, Huizen). Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur.

AANVULLING
‘UIT HET LEVENSVERHAAL VAN WIJMPJE HOGENBIRK-BAAS’ 

FOTO 6. Bij vijfde en zesde alinea op pag. 17: De 
Trapjesberg, vlak bij de Nieuwe Blaricummerweg. 
Op dit plaatje van ca. 1900 staat wel ‘Laren’, maar ’ t is  en was echt Huizer banning (Huizer grondgebied)

FOTO 7. Bij vijfde alinea op pag. 18: Hier trouwden wij in 1949. De afgebeelde prentbriefkaart is uit die tijd. De man op de foto is gemeentebode Kees Visser, die zojuist de fontein heeft aangezet. FOTO 8. Bij tweede alinea pag. 18: Hier fietste ik jaren langs op weg naar de Dwarslaan. Gesloopt in 1950, opname ca. 1910.

KORT VERSLAG JAARVERGADERING 2019
Kort verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering  van 7 maart 2019 in ’t Visnet. Aanwezig: 53 leden en 12 bezoekers.
1. OPENING  De voorzitter Ewoud Doyer opent om 20.00 uur de vergadering. 
2. MEDEDELINGEN  De voorzitter deelt e.e.a. mee over de activiteiten die dit jaar gepland zijn. M.n. vraagt hij aandacht voor het 40-jarig jubileum dat op 2 november (open bijeenkomst) en 21 november (alleen voor leden) gevierd zal worden. Er wordt hard gewerkt om een mooi programma op te zetten, maar geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden om deze avonden tot een succes te maken. 
3. BESTUURSZAKEN. Vanwege privéomstandigheden heeft Jan Rebel zijn taak als secretaris neergelegd. Jan wordt bedankt voor zijn werkzaamheden met enkele attenties. Hij zal nog wel actief blijven o.a. als webmaster en ledenadministrateur. Het secretariaat zal voorlopig waargenomen worden door Klaas Schipper. Gijs Schaap (helaas niet aanwezig op de vergadering) wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Aftredend en herkiesbaar zijn Ewoud Doyer en Klaas Schipper die beiden al vier jaar deel uitmaken van het bestuur. De vergadering is akkoord om hun beiden nog voor een nieuwe periode in het bestuur zitting te doen nemen. 
4. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING van 13 maart 2018 - Het verslag dat gepubliceerd is in de Ratel van februari wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
5. JAARVERSLAG 2018  Het jaarverslag is eveneens gepubliceerd in de Ratel. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen over dit verslag. 
6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018  Het financieel overzicht is op de vergadering beschikbaar gesteld. Het verslag wordt ook vertoond op het scherm waarop de penningmeester Vincent Bout e.e.a. toelicht. Er zijn geen vragen waarop de penningmeester bedankt wordt voor zijn zorgvuldige werk.  
    7.     VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN DECHARGE VAN HET BESTUUR VOOR HET GE-
VOERDE BELEID De kascontrolecommissie bestaande uit de heren  E.A. Rebel en C. Kruijmer hebben de cijfers over 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent hierop décharge van het bestuur. 
    8.     BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren 
C. Kruijmer en R. Verboon. 
9. BEGROTING 2019 De penningmeester licht de begroting voor 2019 toe, waarna deze zonder verdere opmerkingen goedgekeurd wordt.
10. ACTIVITEITENPROGRAMMA  2019 De voorzitter licht de plannen voor dit jaar toe aan de hand van een overzicht wat op het scherm verschijnt. 
Voor de dagtocht naar het Vechtstreekmuseum en de boottocht over de Vecht krijgt Ria Westland het woord voor een toelichting. De kosten bedragen € 41,50 en deelnemers kunnen zich bij Ria aanmelden.
11. RONDVRAAG  Van de rondvraag wordt door de aanwezigen geen gebruikt gemaakt. SLUITING  De voorzitter sluit de vergadering onder dank aan de aanwezigen. 
Na de pauze volgt  de onthulling van de maquette van Voorbaan 76, waarna de maakster van de maquette, Ineke Westdorp, in een boeiende presentatie ons informeert over de bijzonderheden van dit pand en haar bewoners.
JAARVERSLAG 2019     Jaarverslag Historische Kring Huizen over 2019

Algemeen
In het jaar, dat de Historische Kring Huizen haar 40-jarig     jubileum     vierde,     kwam     het     bestuur twaalf maal bijeen, te weten: 7 januari, 2 februari, 3 maart, 1 april, 6 mei, 27 mei, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 1 oktober, 11 november en 9 december.
Per 31 december 2019 had de Historische Kring Huizen 311 leden waarvan 98 gezinsleden. Gedurende 2019 werden om diverse redenen 9 leden van de ledenlijst afgevoerd, maar daartegenover kon de Kring 55 nieuwe leden inschrijven. Het merendeel van deze nieuwe leden meldde zich aan toen de jubileumactiviteiten in het volle daglicht kwamen te staan. 54 Leden wonen buiten het dorp, maar hebben nog immer belangstelling voor de Huizer historie.
Ter voorbereiding van ons jubileum werd een lustrumcommissie gevormd, die regelmatig bijeen kwam en zich danig heeft bezig gehouden met het bedenken, organiseren en veelal zelf uitvoeren van de lustrumactiviteiten.
Activiteiten
In 2019 werd 4 maal een ledenbijeenkomst gehouden, waarvan de laatste, in november, een bijzonder tintje had:
7 maart - Een goed bezochte (ca. 75 personen) jaarvergadering met aansluitend de presentatie van de, door Ineke Westdorp gebouwde, maquette van het pand Voorbaan 76.
9 mei - Eveneens een goed bezochte bijeenkomst met een lezing over het postwezen in Huizen, verzorgd door Janine van der Hulst-Veerman. De avond werd afgesloten met een presentatie van, bij het onderwerp van de avond passende, oude foto’s en dia’s door Pieter van der Poel.
12 september - De korte ledenvergadering, i.v.m. het benoemen van Martin Geers tot bestuurslid, werd bezocht door ca. 80 personen. Het 2de deel van de avond betrof een lezing over de Gooise stoomtram, verzorgd door Ron Couveé.
21 november - Een speciale ledenbijeenkomst met ongeveer 120 belangstellenden in het kader van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring Huizen. De avond werd afgetrapt door Wendy van Noppen, de aftredende hoofdredacteur van De Ratel, met een voordracht genaamd ‘Hoe het zo gekomen is’, met de Historische Kring Huizen. Aansluitend kreeg Wendy door wethouder Boom, in zijn functie als locoburgemeester, het Huizer Insigne uitgereikt als blijk van waardering van de gemeente Huizen voor haar 40 jaren inzet voor onze vereniging, maar ook voor haar langdurige inzet bij de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en de Nederlandse Protestantenbond Huizen. Daarna kreeg Gerrit Jongerden het erelidmaatschap van de Historische Kring Huizen aangeboden, als dank voor zijn tomeloze inzet voor het behoud en vastleggen van het Huizer dialect. Vervolgens gaven Eef Tielkemeijer en Marrie Schipper een voordracht, in het Huizers, ten beste: een ontmoeting van twee vriendinnen, die elkaar na 40 jaar weer terugzien. Met het gezamenlijk zingen van het nieuwe Huizer dorpslied en een afsluitend woord van onze voorzitter was het officiële gedeelte van deze ledenbijeenkomst afgelopen, maar vele aanwezigen bleven nog een ruim uur gezellig bij elkaar met een hapje en een drankje en met oude en zeldzame diabeelden op de achtergrond.

Open avond voor de Huizer bevolking
Naast onze voorgaande ledenbijeenkomsten werd op 8 november voor de Huizer bevolking een open avond georganiseerd met een “volle bak” en een fraai avondvullend programma.
Jaarverslag Historische Kring Huizen over 2019
De avond werd geopend met de verkiezing van een nieuw Huizer dorpslied. Uit het totaal aan inzendingen waren 6 liederen tot de finale doorgedrongen. Vervolgens bespraken Jawuk & Jaantje hetgeen een eeuw geleden in het Huizer “blaadje” geschreven stond over de ontwikkelingen op het ’darp’ en hoe de toekomst er wel niet uit zou kunnen komen te zien. Na de pauze (met o.a. brangdewijn mót gurzijnen en een advocaatje) werd de winnaar van de dorpsliedverkiezing bekend gemaakt. Het winnende lied was: ‘Ik hou van Huizen’, een bekende melodie met een nieuwe tekst geschreven door Janine van der Hulst-Veerman. Daarna interviewde Klaas Vos de Huizer uitvaartondernemer Mijndert Rebel over de gebruiken in het verleden en heden bij het overlijden van een dierbare. Mijndert had fraaie voorbeelden van de kleding destijds en beelden uit het verleden. Aansluitend was er een diapresentatie van Gijs Schaap over diverse lief en leed taferelen in het Oude Dorp. Tot slot werd met behulp van een aantal ‘voorzangers’ door de gehele zaal het verkozen Huizer dorpslied uit volle borst gezongen.
Ratels
Naast de bijna standaard vier Ratels die ieder jaar worden uitgebracht is in november een prachtige jubileum Ratel verschenen met een mooie terugblik op 40 jaar Ratelonderwerpen.
Actieve ledenavond
Op 29 april werd onze Actieve ledenavond gehouden in de Brassershoeve. Voorheen heette deze bijeenkomst werkgroepen-overleg. De deelnemers gaven inzage in hun activiteiten en bijbehorende wensen en dat alles in een zeer positieve sfeer. Er vonden goede discussies plaats over de succesnummers van onze Kring en hoe dingen nog beter zouden kunnen. Er kwamen vele suggesties voor verbetering. 
Buitenactiviteiten
Onder leiding van onze oud-secretaris, Jan Rebel, werden wederom een aantal activiteiten in de buitenlucht ondernomen:
• 13 april - fietstocht “Oostermeent”. Het weer was slecht en er waren derhalve weinig deelnemers, maar e.e.a. werd door hen zeer gewaardeerd.
• 18 mei - fietstocht “Villawijken”. Een goed be-zochte tocht.
• 14 juni - wandeling over “Landgoed Oud-Bus-sem”. Wederom een succes.
• 21 september - fietstocht “Sporen uit het Verle-den”. Goed weer en een grote belangstelling.
• Tijdens de Erfgooiersdag op 31 mei en de Monu-mentendag/Huizerdag op 14 september kon de toren van de Oude Kerk weer beklommen worden om te genieten van het uitzicht op ons dorp van bovenaf. Uiteraard stond de HKH-kraam weer buiten opgesteld.
• Tijdens de Havendag op 22 juni was de Histori-sche Kring aanwezig met een kraam. De belangstelling van het passerende publiek was goed te noemen.
• Door Ria Westland werd op 31 augustus de jaar-lijkse dagtocht georganiseerd, ditmaal naar Maarssen aan de Vecht. Zo’n 25 deelnemers keken, onder deskundige begeleiding, rond in het Vechtstreekmuseum en kozen, na de lunch, het ruime sop van de Vecht voor een middagvullende boottocht.
• Op 5 oktober hield Jan Veerman, voor een groot aantal deelnemers, zijn bekende, maar altijd weer interessante, rondleiding over de Oude Begraafplaats.
Klederdrachtgroep
De klederdrachtgroep heeft in het afgelopen jaar een achttal optredens verzorgd, te weten:
20 mei     Woon- en zorgcentrum 
     De Marke-De Meenthoek;
31 mei     Nunspeet tijdens Eibertjesdag; 4 juni     Woon- en zorgcentrum Voor Anker      i.v.m. hun jubileum; 
21 juni     Huizer Visfestijn op de Botterwerf; 
22 juni     Havendag op de Botterwerf; 7 september     Urk tijdens de Nationale Dag van
     de Klederdrachten;
23 september Woonzorglocatie Domus Magnus
     Slingerbosch in Crailo;
28 september Enkhuizen in het Zuiderzee     museum. 
Archief
In 2019 is naast de gebruikelijke maandag-openstelling van onze archiefruimte ook verder geëxperimenteerd met de zaterdag-openstelling. Dit laatste was een wisselend succes. Een aantal malen zijn er op de zaterdag bezoekers geweest.

DE RATEL / FEBRUARI 2018    15


16    DE RATEL / FEBRUARI 2018
SOCIALE KANTTEKENINGEN
 
Philips-Van der Willigenfonds
deze aan bepaalde eisen voldoen, de medewerking verkrijgen van het Philips-Van der Willigenfonds, voorzover financiële steun gerechtvaardigd is en de middelen van het Fonds het toelaten.
9

UIT HET LEVEN VAN...
In een verhaal uit het leven van Gerrit Visser, zoon van drukker Kees Visser, wordt ingegaan op een gesprek van zijn vader met mevrouw Lisette Lewin dat in haar boek ‘Het clandestiene boek 1940-1945’ werd opgenomen. Het leek goed om dit interview in zijn geheel in deze Ratel te publiceren, uiteraard met medeweten en goedvinden van Gerrit Visser. Hier volgt het: 
Fragment uit ‘Het Clandestiene boek 1940-1945’ (1983) – Lisette Lewin
“Als ik Huizen kom binnenwandelen, staat hij me al op te wachten in de Raadhuisstraat; C. Visser, een kleine man, met een rond hoofd en een pet op; bijna 83. Hij is, zegt hij, al een paar keer bij de bushalte wezen kijken. Zijn vrouw, die nooit in haar leven een dag iets anders heeft aangehad dan Huizense klederdracht, is een paar jaar geleden gestorven. De drukkerij bestaat zestig jaar en is pas vier jaar geleden gemoderniseerd. Volgens familietraditie is zijn zoon er nu de baas. Visser zelf woont ernaast, een paar passen van de kerk. 
Dat is handig. Het meest opvallende voorwerp in zijn huiskamer is een enorme zwarte, antieke Bijbel, midden op het tafelkleed, altijd bij de hand. Hij heeft dat gevaarlijke werk in de oorlog eenvoudig gedaan omdat hij een goed christenmens is. ‘Ik voelde het als mijn vaderlandse plicht dat ik ook wat doen moest, zo heb ik het altijd gezien,’ zegt hij en hij kijkt me zo ongecompliceerd rechtschapen aan dat mijn gemoed even vol schiet. Mensen die illegaal werk hebben gedaan, deugen over het algemeen, maar van deze drukker is het wel bijzonder moeilijk voorstelbaar dat hij ooit in zijn leven ook maar één slechte gedachte heeft gehad. Een gemakkelijk interview is het niet; mijn Huizens blijkt niet geheel toereikend om alles wat hij vertelt te verstaan.
 
Volgens Dirk de Jong drukte Visser twaalf clandestiene bellettrie-uitgaven, te weten:
- Voor George Kroonder: Ambrose Bierce, Het voorval op de Owl Creek Bridge, april 1945;
- idem, Jef Last, Tau Kho Tau, Bayard Pers 1945;
- idem, Maurits Mok, Europa, gedicht, Bayard 


10    DE RATEL / FEBRUARI 2020 Pers, vijftig genummerde ex. op Oud- Hollandsch papier;
- idem, Jan Spierdijk, Sonnetten, Bayard Pers 1944;
- idem, Garmt Stuiveling, Wordend kristal, xxv kwatrijnen, Bayard Pers 1945; - voor De Bezige Bij: A.H. Nijhoff, Geboorte, 1945. Verder:
- Eschee (Samuel Juliard), Tussen schemering en dageraad, ’s-Gravenhage, Uitg. mij De Strijd, 1945 
(volgens een aantekening heeft de SD hiervan 
170 exemplaren in beslag genomen);
- J.P. Heije, Kleine bloemlezing uit de gedichten, samengesteld door Arie Gerrit Schoonderbeek, 
Laren 1944;
- A. Nonymus (Joh. van Eikeren), De legende van het spookschip De Vliegende Hollander, (in de harde winter van 1945 op de handpers afgedrukt, zegt de colofon);
- Eduard Veterman, Essais, in eigen beheer 1941;
- Joost van den Vondel, Rei uit Gysbrecht, F. Koes, Amsterdam 1945; 
- Dertien Maart 1945, Een gedenkwaardige dag in de geschiedenis (Dirk de Jong geeft als enige bijzonderheid: ‘Aantekening. Gedrukt door Drukkerij C. Visser te Huizen.’).
 
Kees Visser weet die titels allemaal niet meer, maar hij kan de sfeer waarin ze gedrukt werden nog uitstekend beschrijven. Hij drukte inderdaad bellettrie, maar vooral Vrij Nederland en Het Parool. ‘Hoe ben ik nou aan Vrij Nederland gekomen?’ begint hij. ‘In ’42 geloof ik kwam er een jongen bij me of ik een krantje bij hem wilde drukken. Die jongen kende ik goed, die was hier bediende bij drogisterij Slaap. Ik zeg: “Ja, waarom niet?” We maakten een afspraak dat er iemand bij me zou komen. Er werd een papiertje doorgescheurd. Ik kreeg het ene eindje; hij het andere. Als die papiertjes bij elkaar pasten, mochten we praten.
ga ik de zaak sluiten.” Toen begon ik te koken, hè?’ Visser kijkt me opeens vervaarlijk aan met zijn blauwe ogen of hij denkt dat ík die kerel ben van dat Rijksinkoopbureau. ‘En ik douwde hem zo tegen die stijl van de deur. Hij stond te beven onder mijn handen. Ik had hem doodgeslagen, ik had hem platgedouwd tegen die deur, hè? Later zei hij nog: “Ik had het niet zo bedoeld.” Ik zeg: “Nee, dat is je geraden ook.”
je had van die verduisteringsgordijnen, maar later zeiden we: “We zijn gek ook. Als je ’s avonds gaat drukken, dan kan je die dingen uit de machine horen klappen. Dan kan je je nog verraden.” Dus we hebben het maar gewoon op de dag gedaan met de ramen open en af en toe eventjes kijken of er niemand kwam. Voor die Duitsers was ik nooit zo bang, maar wel voor die kerels van het Rijksinkoopbureau, dat waren Nederlanders en dat waren rotzakken hoor. Er kwam er eens hier iemand van dat bureau, die wist hoeveel papier ik had en die. zegt: “Waar is dat papier gebleven?” Ik zeg: “God man dat weet ik niet hoor.” Toen zegt-ie: “Dan  DE RATEL / FEBRUARI 2020 11 Eerst gingen we Vrij Nederland ’s avonds drukken;  Ik weet niet hoeveel van de Vrij Nederlanden ik heb gedrukt. Een heel stelletje hoor. En elke keer als die vellen papier uit de machine klapten dan zei ik: “Simson de Filistijnen over u.” Want, kijk, Vrij Nederland dat was een beetje gevaarlijk hè? Je speelde met je eigen leven om een andermans leven te redden. Met Vrij Nederland ben ik begonnen met een oplage van 500, later werden het er een paar duizend. Die werden weggestuurd in rollen behangselpapier. Ik gaf ze aan de bode mee, Bode Vos. Die bracht ze dan naar Amsterdam, naar Singel 85, daar zat een verspreidingsadres van Vrij Nederland, een bureau van afhalen en brengen. Bode Vos wist nergens van. Die bracht gewoon behangselpapier naar dat bureau. Meestal stopte ik een berichtje in die rollen. Maar één keer had ik dat niet gedaan en dat was maar gelukkig ook. Want toen hadden ze die man die Vrij Nederland elke keer ophaalde geschaduwd. Die bode had zoals altijd om elf uur die rollen op de stoep gezet. Maar ’s middags waren ze nog niet geweest om die rollen te halen. De mensen waren aan die rollen gaan trekken en liepen met die Vrij Nederlanden over straat. Levensgevaarlijk. Vos belde me op: “Wat heb je me nou geflikt!” Hij wist niet dat hij Vrij Nederland had vervoerd. Toen heb ik alles verstopt. Ik zeg: “Nou wordt het me te link hoor!” Maar het duurde niet lang, want een maand later kwamen ze weer bij me.’
‘Met de man die kopij kwam brengen maakte je een afspraak buiten het dorp, dat hij hier niet teveel over de vloer kwam, in het kamp van Jaap van Krelis, een boer. En een andere keer spraken we weer ergens anders af. Eerst kwam Jasper Visser de kopij brengen. Later kwam er een ander, mr. Van Namen. Die kwam zeggen: “Jassie is gepakt. Jassie Visser”. Ik zeg: “Hoe is dat gekomen?” Ze hadden iemand opgepakt met Vrij Nederland in zijn zak, die kwam helemaal van Tiel af. Dat was een kletsmajoor. Ze vroegen hem waar Vrij Nederland werd gedrukt. En hij zegt: “Bij Visser in Huizen.” Toen pakten ze die Jassie Visser op, bij vergissing, want ze moesten mij hebben. Jassie is niet doorgeslagen. Maar Jassie is, ook al weer bij vergissing, weer vrijgelaten. Ze hebben een andere Visser gehouden en die hebben ze later doodgeschoten. Terwijl ze mij moesten hebben!’
ken met Van Namen. Die zag er altijd weer anders uit. Dan had hij weer een blauwe bril op en dan had hij weer een bruine bril op. Je herkende hem nooit. Ze zegt: “Wie is dat?” Ik zeg: “Die man is het en nou weet je het.” Bode Vos die durfde niet meer en toen kwam er een ander Vrij Nederland halen. Ik zeg: “Da’s levensgevaarlijk, hoor.” Hij zegt: “Ja, maar ik heb een mitrailleur in de auto, als ze me pakken, dan schiet ik.” Dat was een communist.’ Huizen was toen een klein dorp, waar iedereen elkaar kende en iedereen wist wie hij wel of niet kon vertrouwen.
‘Ik had een matrijs, een drie-ster, die beroemde drie-ster van Kuyper. Als ik klaar was stopte ik hem  12 DE RATEL / FEBRUARI 2020 Hij had nu toch wel de schrik te pakken. Doorgaan met Vrij Nederland was te riskant. Maar een week of vier later kwamen ze toch weer een beroep op hem doen. ‘De boel was ergens anders opgerold. Toen ben ik toch maar weer gaan drukken. Ik dacht: “Als mijn tijd er is dan zal ik wel verschijnen moeten en als het mijn tijd niet is dan blijf ik hier wel lopen.” Mijn vrouw wist nergens van. Maar op het laatst kwam ze d’r toch achter. Ze zei steeds maar: “Wat doe je toch?” Ik zeg: “Mens hou toch op.” Maar ik heb het haar toch maar verteld. Een keer kwam ze de drukkerij binnen toen ik daar koffie zat te drinaltijd weg. Als ze hier zouden komen en naar die matrijs zouden vragen dan zou ik zeggen: “Die heb ik niet. Hoe kom je d’r bij?” Dat matrijssie begroef ik altijd even in het zand. En het zetsel moest ik altijd zo gauw mogelijk vernietigen. Dan kwam de melkboer het zetsel halen in zijn kar waarin hij melk en boter vervoerde. Die bracht het naar mevrouw Hogerheide, een mevrouw uit Indië. Ze kwam altijd vragen: “Kees, zit je ergens mee, dan zeg je het maar hoor.” Ik weet niet hoeveel lood die mevrouw wel onder de vloer had van mij. Kijk die melkboer werd niet aangehouden. Je had hier een open terrein, het Populierenlaantje. Het is nou bebouwd. Daar was een NSB-er aan het aardappelen rooien, Vonkie. Hij heette *Vonk, maar het was zo’n klein kereltje. Een vriend van me wil daar zetsel van Vrij Nederland begraven. Hij gaat een praatje maken met die Vonk. Hij zegt: “Zo, Vonk, sta jij hier aardappelen te rooien?” En ondertussen begraaft hij Vrij Nederland. En die Vonk maar schoffelen. Dat was zo verrekt mooi.’ De Bezige Bij, daar ben ik aan gekomen door Maurits Mok. Die zat hier ondergedoken. Ik had een boekje van De Bezige Bij gezien en dat was mooi. Ik zei tegen Maurits Mok: ‘Zullen we zoiets ook eens drukken?’ Nou een paar dagen later kwam er iemand. Toen heb ik dat boekje gedrukt. Hij is ook nog geweest, de grote baas zelf, Lubberhuizen. Ja later begonnen ze je te kennen. Als de oorlog langer had geduurd had ik wel meer voor De Bezige Bij gedrukt.
Voor Eduard Veterman heb ik gedrukt Essais. Toen de oorlog was afgelopen kwam er nog iemand van dat Rijksinkoopbureau. Ik drukte net nog een illegaal boekje voor De Bezige Bij, Geboorte van A.H. 

Nijhoff. Hij vraagt: ‘Hoe kom je er aan? Hoeveel vellen papier gebruik je daarvoor? Als je dat niet weet, dan kan ik je nog in de veiling nemen.’ Hij stopte me bijna nog in het Oranjehotel! Voor George Kroonder drukte ik de Bayard-reeks. Daar heb ik er wat van gedrukt, van de Bayardpers. Zo’n twaalf of dertienduizend zeker. De titels weet ik niet eens meer.
‘Het is,’ verzekert Visser ten overvloede, ‘mij nooit te doen geweest om de ping-ping. Nee, eerlijk waar niet hoor. Van De Bezige Bij kreeg ik na de oorlog nog een briefje: “Visser, hè-je-’t papier wel berekend?” Waarvan ik dan zelf leefde? Nou van mijn vermogen, laat ik het zo zeggen.’ Hij lacht eventjes. ‘Nou je drukte bonnen waar je aardappelen op kon krijgen. Of er kwam iemand om honderd nota’s, daar mocht je een rijksdaalder aan papier aan verwerken. Voor Fotogravure drukte ik ansichtkaarten. Maar alleen de streepjes achterop. Ja, toch kon ik me behoorlijk redden hoor. De Duitsers zaten in de openbare school ingekwartierd. Een keer kwamen ze bij me; voor Weihnachten hadden ze van die gekleurde kaarten nodig en van die rollen papier om guirlandes van te maken. Nou dat deed ik voor die jongens. Die konden het ook niet helpen, de stakkers.’
Het idee dat die Duitsers eens zouden kijken wat hij nog meer drukte wuift hij weg: ‘Welnee!’ Als hij papier nodig had deed hij het altijd voorkomen of hij voor de Wehrmacht drukte. ‘Wat ik dan deed voor de Wehrmacht hebben ze nooit gevraagd.’ Ik drukte werkstaten voor een aannemersfirma in Blaricum. De bedrijfsleider die ik goed kende was een NSB-er maar hij vroeg altijd: ‘Kees, hoeveel papier heb je nodig?’ Als hij duizend van die werkstaten nodig had zei hij: ‘Zet er maar vijfduizend op, dan hè-je nog wat papier.’ En anders zette je maar ‘Order Wehrmacht’ op een formulier en je stuurde het naar Amsterdam. Dan kwamen ze het papier keurig afleveren. Ja, daar drukte ik dan Vrij Nederland op of die illegale boekjes.
Hij had één knecht in de drukkerij. ‘Die kon ik best vertrouwen. Hij zei altijd van “Na de oorlog, na de oorlog”. Hij dacht dat er dan heel wat zou gebeuren. Maar ik zei altijd: Als de oorlog afgelopen is, dan ben ik nog steeds gewoon Kees en jij Henk hoor. Dan hebben ze ons niet meer nodig. Je mag blij zijn als je er het levend van af brengt. Na de oorlog zegt zo’n Huizer tegen me: “Verdomme, Kees, drukte jij al die dingen? Ik dacht dat ze uit de lucht kwamen vallen. Dat ze zo dichtbij werden gedrukt!” Ze werden hier ook verspreid, maar wie dat deed, dat weet ik niet.’
 
In 1963 bestond de drukkerij veertig jaar. Kees Visser kreeg de eremedaille van Oranje-Nassau. George Kroonder gaf hem het boek Heidens Spanje van Richard Wright, met de opdracht: ‘Voor Kees, de drukker, ter gelegenheid van zijn late decorering en zijn vele illegale werk. In vriendschap, 30 april 1964.’ Mathieu Smedts, de hoofdredacteur van Vrij Nederland kwam met De Geus van de directie feliciteren. Smedts gaf hem een boek dat hij zelf had samengesteld: Den vaderland getrouwe, met de opdracht: ‘Aangeboden in dankbare herinnering aan uw moedige medewerking aan het verzetsblad Vrij Nederland in de jaren 1940-1945.’
Ik zit met een stapeltje boeken op schoot. Er is er ook een bij van Eduard Veterman, de toneelschrijver, regisseur, decorontwerper, die het Duitse concentratiekamp overleefde maar in 1946 bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Een Haagse tragedie, De comedie der ijdelheid, met de opdracht ‘Aan C. Visser. Herinnering aan onze prettige samenwerking in augustus 1941. Eduard Veterman.’
Nu zijn vrouw gestorven is voelt Visser zich eenzaam, zegt hij. Af en toe haalt hij die boeken eens uit de kast. ‘Als ik ’s avonds niet weet wat ik doen moet dan lees ik er wel eens in. Maar daar word ik zo cholerisch van. Al die ellende. Dan leg ik het 
maar weer neer.’
‘Dat ik de dans ontsprongen ben,’ zegt hij, ‘dat snap ik niet. Ik zei “Amen” toen ik hoorde dat het over was. Ik zeg tegen mijn vrouw: “Amen hoor”.’
Hij brengt me naar de bushalte. Dan kuiert hij weer terug naar zijn huisje bij de kerk. Om de zoveel meter keert hij zich om en zwaait naar me uit alle macht. Tenslotte verdwijnt zijn ronde hoofd met de per achter de bomen. Het laatste wat ik van hem zie is zijn zwaaiende arm. Dan verdwijnt de drukker uit het gezicht.”
*De naam Vonk is gefingeerd
In het mei-nummer het vervolg uit het leven van Gerrit Visser.

DE RATEL / FEBRUARI 2020    13
FIETSTOCHTEN IN DE OMGEVING VAN HUIZEN     door Jan Rebel


Als we in Huizen over historie spreken, denken we vooral aan de historie van ons dorp. Maar ook in de directe omgeving is nog veel zichtbaar van het verleden. Enige jaren geleden was dat voor mij de aanleiding om een fietstocht te organiseren om de plaatsen waar nog wat van het verleden te vinden is, te delen met anderen. Dat leidde tot een fietstocht langs sporen van de Voorstelling van Naarden uit de Eerste Wereldoorlog. 
Deze stelling liep dwars over de Naarder Eng en de Tafelbergheide tot achter Bussum. De artilleriewal die een zevental schansen met elkaar verbond is op verschillende plaatsen nog herkenbaar in het landschap. En o.a. zijn de kuilen van enkele geschutsopstellingen in de omgeving van de Naarderstraat na honderd jaar nog duidelijk herkenbaar. Ook een bezoek aan de enige grafheuvel in Huizen stond op het programma en een stuk smalspoor dat nog te vinden is in het asfalt van de Vliegheiweg. Maar ook een uniek doorkijkje op ons dorp vanaf de Naarder Eng wat ogenschijnlijk door de eeuwen heen niet is veranderd.
Naderhand kwam er een wandeling over landgoed Oud Naarden bij, waar nog duidelijke sporen zijn te vinden van een prachtig ontworpen terrein met o.a. twee sterrenbossen. Ook zijn er nog sporen te vinden van afweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog. 
Een derde route volgde vooral de geschiedenis van de landgoederen en de prachtige villawijken die rondom ons dorp zijn ontstaan. Zo ligt er vlak langs de snelweg een klein lommerrijk terrein van het voormalige landgoed Kommerrust. Een vrij toegankelijk terrein, maar nauwelijks bekend. Sinds vorig jaar organiseren we ook een fietstocht door het nieuwe Huizen. Dick Kos die vanaf de Gooilandweg de hele Oostermeent heeft zien ontstaan weet nog veel te vertellen over plekjes die nog zichtbaar zijn uit de periode dat het nog een grote groene vlakte was.
Naast deze fietstochten is al een aantal keren een rondwandeling over landgoed Oud-Bussem georganiseerd. Niet alleen het prachtige omliggende terrein werd bezocht, maar ook een kijkje in het interieur van het landhuis waar SAS nu in is gehuisvest stond op het programma. Dat wordt gedaan door de beheerder van het landgoed. Zo is ook de naast gelegen prachtige hofstede Oud-Bussem al eens aangedaan. De gebouwen zijn eigendom van het bedrijf Strengholt, die zorgdraagt voor het behoud van historische karakter. Ook daar is het de beheerder die alles laat weten over de gebouwen en de geschiedenis.
Jan Rebel

14    DE RATEL / FEBRUARI 2020 NB. Jan Rebel, die de fiets- en wandeltochten begeleidt, gaf 27 november in het Kunstcafé in De Boerderij aan de hand van een beeldpresentatie een lezing over deze plekken. Met heel veel dank aan Frans Bianchi voor het initiatief en deze mooie gelegenheid.
REACTIES EN OPROEPEN
Reacties
In de vorige Ratel vroegen we of iemand meer wist over de familie Van Doorninck die bij de Limieten woonden en van wie de postbodes tussen de middag een warme maaltijd kregen. Dit in aanvulling op de artikelen over de Historie van de postverzorging in Huizen. Van Sandra Scholtz ontvingen we de volgende informatie over de familie van Doorninck:
De heer Willem Borre van Doorninck geboren 3-12-1895 te Bennebroek en overleden 9-9-1963 te Baarn. Zoon van Pieter Nicolaas van Doorninck en Emmerentia Repelaer.
Getrouwd 2-9-1920 te Parijs en later nog een keer in Huizen 9-5-1921 met Johanna Engelina Maria van Doorninck geboren 22-10-1888 te Zutphen en overleden 5-11-1981 te U.S.A. Dochter van Adam Joan Wilhelm van Doorninck en Johanna van Reede tot Ter Aar.
Zij zijn beide begraven op de begraafplaats Klokhudijk, Idzega
 
Samen hebben zij drie kinderen gekregen.
1. Zoon geboren 26-9-1921
2. Dochter geboren 1-11-1922
3. Zoon geboren 26-9-1925
Alle kinderen zijn in Huizen geboren, met als adres ‘De Limieten’. De geboorteadvertenties zitten in het archief van de HKH.
 
Waarschijnlijk is Johanna na het overlijden van haar man, naar Amerika vertrokken, wellicht naar familie.
Hartelijk dank Sandra voor de aanvulling!
Oproepen
• In het kader van ’75 jaar Vrijheid’, zoeken we (korte) verhalen, anekdotes en/of foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Huizen èn de Bevrijding en Bevrijdingsfeesten voor publicatie in de speciale Bevrijdings-Huizer Courant en in De Ratel. U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie (zie colofon).
• In Huizen zijn er heel wat bedrijven die 40 jaar of langer bestaan. We bieden graag podium aan deze bedrijven in De Ratel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie van De Ratel.
• Kent u dat? U bent in gesprek met iemand en plotseling gaat het over vroeger en zegt u: ‘Mijn moeder zei altijd…’ Nu zijn wij heel erg benieuwd wat uw moeder altijd zei. 
Als voorbeeld een uitspraak van de moeder van Janny Stevens: “Als je nooit iets nieuw koopt, wordt nooit iets antiek.” En de oma van Wendy van Noppen noemde kleine kwalen: “verdrietlijkheden, waar je behoorlijk last van kunt hebben.” Het mag natuurlijk ook een uitdrukking van uw vader, opa, oma, oom, tante, etc. zijn.