line decor

 
 
 
 
 
  Sinterklaas gedichten                                                  
                                                                                                 
De goedheiligman heeft zijn dicht-Piet opdracht gegeven een paar mooie Sinterklaasgedichten bij de boeken te maken die de Historische Kring heeft uitgegeven. De Dialect Werkgroep heeft, met gebruik van het Woordenboek, dicht-Piet geholpen om dit om te zetten in dialect. De gedichten zijn naar eigen inzicht aan te passen. Voor alle hulpsinterklazen zijn de dialectrijmen te kopiëren.
Kies het gedicht die je de leukste vind en vul zelf de betreffende namen in.
Onderschrift in diverse gedichten kent een paar variaties. Daar kun je ook de leukste uit kiezen.Gedicht bij boek "de Burgemeesters van Huizen, 1813-2007"
Lieve (Beste) (naam)

Er is een boek verschenen over het heden
maar het komt van een ver verleden
in het begin van de 19e eeuw is het besluit genomen
een burgemeester moest er komen
een man van aanzien en van eer
hierin kan je het lezen, keer op keer
Het begon met een Rebel, hij was de eerste hier
daarna kwamen nog meer Rebellen, in totaal vier
er kwam ook een Verdier
maar die was zeker niet van hier
Piet van Driel, dat was een bekende
daarna kwam er nog een hele bende
maar de laatste burgemeester die was niet stom
hij maakte van Huizen een Hertogdom
dit boek heeft de Sint voor jou in petto
dus (naam) geniet maar van dit mooie kado

Sint en Piet

 

Gedicht bij boek "de Burgemeesters van Huizen, 1813-2007"
Lieve (Beste) (naam)

Het is altijd weer een heel gezoek
een leuk kado, geen stropdas, sok of een broek
maar iets wat je misschien zult aanspreken
waar je zoet mee kan zijn, weken
het is een stuk geschiedenis
waarvan je niet wist dat het er is
het zal je kennis verrijken
als je erin gaat kijken
je kan er naar raden of gissen
maar gissen doet missen
maak het pakje nu maar open
en dan maar hopen
dat je ervan zult genieten

met de groeten van de Sint en zijn Pieten.

Gedicht bij boek "de Burgemeesters van Huizen, 1813-2007"
Ellëk jaar weer 't zelde gedoo
Wat koëp ik nou weer vur kedo
(hij-zij) het alles al, zait (tie-ze) dan weer
Bewaar je centen mar vur een are keer
Dan mar weer bij de Sónterklaas te rade
En dee sleug (naam) dan 's gade
Hij zai, ik zien 't al, (hij-zij) leeft in 't heden
Mar hoo zit 't mót (z'n -d'r) verleden
Weet(tie-ze) wel wat of d'r leefden in 't darp
Het (tie-ze) (z,n-d'r) verstangd nog wel óp scharp
Kan (die-ze) ze nog, de burgemiesters van weleer
Piet van Driel, Fontein, Verdier en nog vuule meer
We zallen (z'n-d'r) geheugen 's ópfrissen
Mót een book vol, dan zal je d'r gien éën missen
Een stuk geschiedenis, van verleden tot heden
(Hij-zij) is vast mót dat book héël tevreden.

Vuul plezier d'r mie, Sónderklaas.

Gedicht bij boek "Woordenboek Huizer Dialect"
Beste/lieve ... , (invullen wat je wullen)

Hoowel je in/buiten ’t darp binnen ëbeuren,
is je Huizers nijt jé van dat.
Mar d’r is nog niks verleuren,
’t lait nog nijt héëlemol óp z’n gat.

Inkoëp-Piet van Sónderklaas het wat zien leggen:
een mooi book, en daer is héël wat vur te zeggen.
't Is een héël biezónger book;
as je ’t zienen raak je glad van de kook.
Zelfs Sónderklaas het zitten studeren,
dus kan jij, ..., d’r oëk nog wat van leren.

Mar d'r is oëk nog héël vuul in te zien
en as je goeëd luisteren, te horen oëk meschien.
Maak nou mar gauw óppe en kijk,
dan vøl jij je de køning, zoë rijk.

Mót de compelementen van Sónderklaas

Gedicht bij boek "Woordenboek Huizer Dialect"
Beste/lieve ..., (invullen wat je wullen)

Sónderklaas het zitten leren,
bijkangs een héël jaar zitten studeren.
Hij vijndt vreemde talen prachtig,
mar was ’t Huizers nog nijt machtig.
Too hoorden die van ’t Woordebook
en raakten metéënen van de kook.
Hij docht, nou ik toch in ’t darp verblijf,
koëp ik d’r gelijk mar een stuk of vijf.
Dan kan ik daer minsen mie verblijen,
vurdat ik weer naer Spanje vróm gae rijen.
Vur … is d’r oëk éën bij,
hij/zij wul ’t oëk gaen leren, nij.
Hij-je sóms nog een koptillefooën,
luister dan naer de cd, da’s nijt óngewooën.
Niemand zal je daerbij storen,
wat je dan krijgen te horen,
ónger angere ’t verhaal van Laf,
je staenen d’r van paf.
Dat is ’t Huizers zoëas we ’t nou praten,
dus … hou dat nou goeëd in de gaten.
Mar wul je ’t toch nijt leren meschien,
d’r staen oëk nog vuul kiekies in óm te zien.

Vuul lees- en kijkplezier.

Mót de compelementen van Sónderklaas

Gedicht bij boek "Woordenboek Huizer Dialect"
Beste/lieve ..., (invullen wat je wullen)

’t Woordebook is klaer, ’t is kassuwéël,
’t is mooi, en een prachtig gehéël.
Hóngderden woorden mót liefde ópëschreven,
zoë blijft ’t Huizers veder leven.
Een book óm van te watertangden,
geeft de Sint … graeg in hangden.

Mót de compelementen van Sónderklaas en Pieterbaas

Gedicht bij boek "Woordenboek Huizer Dialect"
Beste/lieve ...,
December vijn ik een gezellige maand,
want dan kómt Sónderklaas.
Netuurlijk kómt ie nijt alléënig,
mar mót z’n Pieterbaas.
Vuul pakkies bringt ie vuultijs mie,
oëk vur … is t’r nog wel wat.
Een paar sokken of een puzzelbook,
of badschuim vur in bad.
Toch is d’r bij … nog een wens,
meschien weet hij/zij wel wat ’t is:
dat is ’t Huizer Woordebook,
daermie slaet Sint de plank nijt mis.
Zoë blijft óns mooie ouwe taaltjen
bewaard vur ’t naegeslacht.
Blij binnen we daeróm as echte Huizers,
We hadden ’t nooit verwacht.

Vuul leesplezier van Sint van Klaas van Myra van …. (naam hulpsint invullen)

Gedicht bij boek "Woordenboek Huizer Dialect"
Beste/lieve …,

Sónderklaas kreeg van ’t jaar wel een héël speciale klus:
een cadeau mót historische inhoud, luidde de ópdracht dus.
Mót vijfhóngderd jaar ervaring, zoë docht de Sint, ken ik de geschiedenis heus wel,
Zoë’n klussie knap ik dan wel óp en snel.
Mar ’t bleek meuëlijker dan ëdocht;
hij het ’r best lang naer ëzocht.
Sónderklaas góng an ’t werk en mós vuul naepluizen,
tot een Piet vertelde, van z’n ervaringen in Huizen.
Hij zai: “…, loëp daer mar ’s over straet,
dan hoor je minsen praten, mar je weten nijt waar ’t over gaet.
Mót je daer sóms nog óp zeuk naer een huis,
nou, laet ’t Woordebook dan nijt thuis.”
Een idee kreeg Sónderklaas, dat kreeg tie;
ja, nou wist hij hoo hij veder mós, daer kón dee wel wat mie.
Via internet dee Sint een óproep
en kwam terecht bij de Huizer dialectgroep.
Wat Sint zocht, zetten zij lang ëliejen in gang,
mar ’t duurden toch wel héël arg lang.
Piet het ’t ëcontroleerd, dus ’t is waar:
an dat cadeau is ëwerkt wel veertig jaar.
Mar zie hier ’t resultaat, zoë as ’t nou róngd gaet:
een cultuurhistorisch document dat staet.
De leste twee jaren hemmen tien Huizers harde ëwerkt,
en dat document qua grammatica en spelling veder versterkt.
Vur wéël denkt: ik wul nijt alléënig lezen, is niks verleuren,
want óp radio 6fm was ’t Huizers al eerder een gebeuren.
Hij-je dat ëmist, dan maakt de werkgroep je toch blij,
want ze dooën d’r oëk nog een uitgebraide cd bij.
Meschien denk je nou wel: wat zou dat nou wezen?
Nou, ik kan je wel verklappen dat je d’r een héëleboel in kannen lezen.
… het vast wel een idee wat of ’t is
en mót ’t Huizers praten gaet ’t nou nooit meer mis.

Gedicht bij boek "Gevelstenen in Huizen"
Beste …......................

De Historische Kring van 't darp,
het een book over gevelstéënen,
ik docht too metéënen,
daer kómt …....................wel vur in de béënen.
Benijwd as tie/ze is vur alles in 't darp,
mar sóms zie-tie/ziet ze nijt alles scharp.
Mót dat book in je hangd,
loëp je deur 't darp, maakt nijt uit welke kangt,
je zienen stéënen waar je 't bestaen nijt van wist,
je vijnen 't prachtig, heel beslist,
je krijgen ók vul informasie,
over gebouw of huis,
over de pallementasie,
of over een zuivelhuis.
Gae d'r óp uit óp een mooie dag en geniet,
mót de kómpelementen van Sint en Piet.

Terug naar hoofdmenu

mót de kómpelementen van Sint en Piet.