line decor

 
 
 
 
 
 
De Ratel


De 'Ratel' is een uitgave van de Historische Kring Huizen.
Het blad geeft informatie over de activiteiten van de vereniging en bevat diverse interessante artikelen die betrekking hebben op de Huizer historie.
De 'Ratel' verschijnt 4x per jaar in de maanden februari, mei, september en december.


Eindredactie:


Drukwerk:


ISSN:

Losse nummers:
Jaarindex:


Wendy van Noppen (waarnemend)
tel. 035 5253783 e-mail: ratel@historischekringhuizen.nl

Drukkerij J. Bout & Zn. te Huizen,
telefoon 035 5253293

1571-0130

€ 3,50 per exemplaar of € 14,00 per jaar plus eventuele verzendkosten. Losse nummers van de 'Ratel' zijn verkrijgbaar bij de museumwinkel van het Huizer Museum of bij de secretaris.

De naslagwijzer van Huizer Kring Berichten / de Ratel van februari 1980 tot en met december 2020, met een overzicht van van artikelen en geselecteerd op onderwerp. In de zoekfunctie kan gezocht worden op o.a. auteur.
Klik HIER voor het bekijken van dit overzicht.

 

De Ratel ook digitaal


Om artikelen uit het verleden digitaal te kunnen raadplegen wordt de Ratel ook online gezet. Een groot aantal is reeds gearchiveerd en zichtbaar in de archiefpagina of door op deze afbeelding van een frontpagina te klikken.


Het eerste contactblad van de vereniging verscheen in februari 1980 onder de naam Huizer Kring Berichten.
In mei 2001 is de naam gewijzigd in de Ratel.