line decor

 
 
 
 
 
 
De Ratel


De 'Ratel' is een uitgave van de Historische Kring Huizen.
Het blad geeft informatie over de activiteiten van de vereniging en bevat diverse interessante artikelen die betrekking hebben op de Huizer historie.
De 'Ratel' verschijnt 4x per jaar in de maanden februari, mei, september en december.


Eindredactie:
Redactieadres:Drukwerk:


ISSN:

Losse nummers:

Jaarindex:


mevrouw W. van Noppen,
Brede Englaan 12, 1272 GS Huizen
telefoon: 035 5253783
e-mail: ratel@historischekringhuizen.nl

Drukkerij J. Bout & Zn. te Huizen,
telefoon 035 5253293

1571-0130

€ 3,50 per exemplaar of € 14,00 per jaar plus eventuele verzendkosten. Losse nummers van de 'Ratel' zijn verkrijgbaar bij de museumwinkel van het Huizer Museum of bij de secretaris.


De naslagwijzer van Huizer Kring Berichten / de Ratel van februari 1980 tot en met december 2017, met een overzicht van van artikelen en geselecteerd op auteurs.
Klik
HIER voor het bekijken van dit overzicht.

Enkele artikelen
die in voorgaande jaren zijn gepublceerd:


Namen verongelukte militairen toegevoegd op het oorlogsmonument


De avonturen van een Weens bleekneusje in Huizen

Het eerste contactblad van de vereniging verscheen in februari 1980 onder de naam Huizer Kring Berichten.
In mei 2001 is de naam gewijzigd in de Ratel.