line decor

 
 
 
 
 
 
Nieuwste uitgave
Historische Kring Huizen gepresenteerd

Dinsdagavond 25 november 2008 werd het nieuwste boek uitgegeven door de Historische Kring Huizen gepresenteerd.
Het boekje heeft als titel meegekregen "De HZ 45 weer thuis" en handelt over de botter met de naam HZ 45. Deze naam is gekozen omdat deze botter na zijn visserijverleden in Huizen veel omzwervingen heeft gemaakt en uiteindelijk weer in Huizen is beland door de aankoop van deze botter door de gemeente in 2004.
De heer Dick Schaap, de auteur van het boek vertelde hoe hij al in zijn jongensjaren geboeid was door de bottervisserij. Als jochie mocht hij meevaren met zijn oom Willem Koeman. Toen hij zo'n 20 jaar geleden de HZ 45 tegenkwam als pleziervaartuig in Muiden was hij zeer verrast.
Het liet hem niet meer los en zo ontstond de zoektocht naar de verdere geschiedenis van de botter sinds zijn vertrek uit Huizen. Uiteindelijk was er zo veel materiaal dat het de moeite waard was om het als boek uit te geven. Dankzij een gift van de Rabobank Noord Gooiland kwam de realisatie van dit boekje tot stand en kon op deze avond de presentatie plaats vinden.

Naast de auteur nam de heer Gert Jan Schaap van de Stichting “Vrienden van de Huizer Botters”
het woord. Hij vertelde over de noodzaak van een goed onderhoudsplan van beide botters (de HZ 45 en de HZ 108) en riep de aanwezigen op om vriend te worden zodat de visserijhistorie van ons dorp levend blijft.

Na de overhandiging van
het eerste exemplaar door Dick Schaap aan burgemeester J.W. van Gils kreeg de laatste het woord. De burgemeester waardeerde het bijzonder dat het ondernemersverleden van de Huizers zo onder de aandacht blijft. Door de tijd heen vonden de Huizers steeds nieuwe activiteiten als een bestaande bedrijfstak dreigde ten onder te gaan. Zo werd Huizen van boerendorp tot vissersdorp en vervolgens ontstonden na de afsluiting van de Zuiderzee o.a. grote bouwbedrijven.

De ledenavond werd vervolgd met het vertonen van oude en nieuwe beelden van ons mooie dorp door de heer Pieter van der Poel. Aan de reacties van de aanwezigen te merken viel deze activiteit bijzonder in de smaak.


Terug