line decor
 
 
 
 
 


Historische Kring Huizen
Elleboogstraat 19, 1271 RG
Huizen
tel.06 51 29 24 23
info@historischekringhuizen.nl
 


Open Monumentendag
Traditiegetrouw is op de Open Monumentendag de Oude Kerk geopend en kan de toren beklommen worden. Helaas gaat dat dit jaar niet lukken. De coronamaatregelen maken het toestaan van bezoekers te ingewikkeld.

Bestuursmededeling

Het, door de regering, aangescherpte landelijke beleid omtrent de verspreiding van het corona-virus, noopt het bestuur van de Historische Kring Huizen tot het nemen van maatregelen voor de duur van het overheidsbeleid. Zo zijn al verschillende activiteiten afgelast.
Nadere informatie zal op de website en op de facebookpagina vermeld worden.

Het archief van de HKH is beperkt toegankelijk voor het publiek. Indien U informatie wenst, kunt U een email sturen naar info@historischekringhuizen.nl . Wij zullen trachten U, zo goed als mogelijk onder de huidige omstandigheden, van dienst te zijn.
Zodra er wijzigingen in het overheidsbeleid m.b.t. de huidige corona-crisis komen, die de Historische Kring Huizen raken, plaatsen wij hier mededelingen over.Houdt ook onze Facebookpagina www.facebook.com/historischekringhuizen.nl in de gaten.

Uitbreiding subsidieregeling historisch onderzoek 
De subsidieregeling voor de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Huizen die historisch onderzoek willen gaan doen is gewijzigd. Het was al mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de kosten van het inwinnen van informatie, reis-, kopieer- en portokosten. Nu kan de onderzoeker ook een deel van de drukkosten vergoed krijgen als het resultaat van het onderzoek in drukvorm (bijv. een boek) verschijnt en wordt verspreid. Hieronder vallen de kosten voor opmaak, drukken, digitalisering en publiceren, tot een maximum van 1500 euro. De subsidieregeling is te raadplegen op de site van de gemeente, zoek op ‘historisch onderzoek’. Een subsidieverzoek kan ingediend worden bij het Huizer Museum of de Historische Kring in Huizen, zij beoordelen de aanvragen en beheren het fonds. 
De voorwaarden voor de regeling zijn hier te vinden.Activiteiten Agenda 2020

3 september

thema avond
Vervallen iv.m.beperkingen vanwege het corona viris

5 september Dagje historisch Utrecht
Vervallen iv.m.beperkingen vanwege het corona viris
26 september
Historische fietstocht Oostermeent
verzamelen om 10.30u bij de Bibliotheek
Opgeven bij info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
Opgeven is belangrijk i.v.m. beperkt aantal deelnemers

24 oktober

Rondleiding Oude Begraafplaats
verzamelen om 15.00 uur bij de ingang aan de Ceintuurbaan.
Opgeven bij info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
Opgeven is belangrijk i.v.m. beperkt aantal deelnemers


19 november

thema avond (onder voorbehoud)
aanvang 20.00 uur in zalencentrum 't Visnet

 

 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep________

Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen