line decor
 
 
 
 
 


Historische Kring Huizen
Molenberg 6, 1271 AR Huizen
tel. 035-5260580
info@historischekringhuizen.nl
 

Rondleiding Oude Begraafplaats
Vroeger werden de overledenen in en rondom de kerk begraven. Vandaar de naam kerkhof. In 1828 werd de Oude begraafplaats zoals we die nu kennen ingericht. Het schamele vissersbestaan en de eenvoudige protestantse geloofsbeleving hebben geleid tot een sobere inrichting van het kerkhof. Op de oudste gedeelten van de begraafplaats staan bijna geen graftekens, slechts de antieke gietijzeren letter- en nummerpaaltjes zijn op de oude graven te vinden.
De Historisch Kring Huizen en het Huizer Museum organiseren zaterdag 23 september een rondleiding die verzorgd wordt door Jan Veerman. Deze boeiende verteller weet alles van deze begraafplaats.Om 15.00 uur bent u welkom bij de ingang van de begraafplaats aan de Ceintuurbaan.

Fietsexcursie in de omgeving van Huizen
Dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal is gebleven is bekend. Maar men was wel voorbereid op een aanval uit het oosten. Huizen maakte in die periode deel uit van de zogenaamde voorstelling van Naarden. De loopgraven die rondom ons dorp lagen zijn nu na bijna honderd jaar nog steeds herkenbaar in het landschap. De Gooise heidegebieden zijn bekend om de vele grafheuvels die zich daar bevinden. Minder bekend is dat er ook op Huizer grondgebied een grafheuvel te vinden is. In 1953 is in het Bikbergerbos een kei ontdekt, die is nog steeds zichtbaar. Maar als er niets gebeurt is de kei over enkele jaren door erosie weer aan het zicht onttrokken.
Maar nog veel meer sporen uit het verleden zijn nog herkenbaar in de directe omgeving van Huizen.
Deze twee uur durende fietsexcursie start zaterdagmiddag 7 oktober om 13.30 uur bij de Botterwerf op de Oude Haven. Deelname is gratis, maar opgeven is nodig i.v.m. beperkte deelname. Aanmelden: info@historischekringhuizen.nl of telefonisch via 5260580.

  Activiteiten Agenda 2017
23 september
Rondleiding Oude Begraafplaats
Voor meer info zie bovenstaand bericht. Aanvang 15.00 uur.

30 september

Excursie Waterliniemuseum
De stichting Tussen Vecht en Eem organiseert een excursie naar Fort bij Vechten te Bunnik. Voor meer info: www.tussenvechteneem.nl


7 oktober

Fietstocht "Sporen uit het verleden"
Voor meer info zie bovenstaand bericht. Start bij de Botterwerf om 10.00 uur.

31 oktober


De Reformatie in Huizen
Een 2 tal lezingen in de Oude Kerk: “De Reformatie in Huizen” door Ruud Hehenkamp en “Gereformeerden en doopsgezinden” door Albert Scheer. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.
21 november Geologie in Huizen
Een presentatie verzorg door Kees Boerhout
Aanvang 20.00 uur. Plaats De Brassershoeve 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl
.
_____________________

Ledenvergaderingen

De ledenavonden en de jaarvergadering vinden plaats in
De Brassershoeve Waterstraat 2
en beginnen om 20.00 uur_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
_____________________
Optredens van de Klederdrachtgroep
Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen
_________________