line decor
 
 
 
 
 


Historische Kring Huizen
Molenberg 6, 1271 AR Huizen
tel. 035-5260580
info@historischekringhuizen.nl
 

HISTORISCHE KRING HUIZEN ONTVANGT CHEQUE VAN € 10.500 VAN HET RABO COŐPERATIEFONDS

“Project “publiek toegankelijk maken van historisch archief van de Historische Kring Huizen ”

Tijdens een door de Rabobank Gooi en Vechtstreek groots opgezette avond in het Spant ontving de Historische Kring Huizen een symbolische cheque van € 10.500,- van het Coöperatiefonds van de Rabobank.
Het bestuur van de Historische Kring was blij verrast met deze royale steun door de bank.
Het bedrag is bedoeld als belangrijke bijdrage voor het op € 18.000 ingeschatte project van de Historische Kring om haar historisch archief te moderniseren en toegankelijker te maken voor het publiek. Het project omvat onder meer het digitaliseren van bestaand archiefmateriaal. Maar ook het proactief, met moderne middelen zichtbaar maken van dit moois.

Nu de fondsen beschikbaar zijn om, in ieder geval een deel van dit project, te realiseren nodigt de Historische Kring geïnteresseerde vrijwilligers uit om hieraan mee te werken. Bij voorkeur met ervaring in internet- en data structuur zowel als het dagelijks runnen daarvan. Maar enthousiasme is ook belangrijk. Wie wil meehelpen de Huizer historie van het verleden naar de toekomst te brengen?  
Vragen en aanmelding  bij Ewoud Doyer,  voorzitter@historischekringhuizen.nl of tel 035-6951017

OpnieuwSinterklaasgedichten in dialect op de website

Woordenboek Huizer Dialect

In oktober 2015 zag het Woordenboek Huizer Dialect het levenslicht. Na iets meer dan een jaar  kijkt de Historische kring Huizen trots terug op een succesvol project en een boven verwachting goede verkoop van het boek. Ruim een maand na verschijning moest al besloten worden tot een tweede druk en inmiddels is ook hiervan ruim de helft verkocht; er zijn nog slechts een kleine 200 exemplaren beschikbaar.
De grote verspreiding van het boek heeft duidelijk een herlevende bekendheid van, en interesse voor, het Huizer dialect veroorzaakt. Dit is een compliment voor de grondleggers en samenstellers van het boek: de Werkgroep Huizer Dialect onder leiding van Ineke van Herwerden, met medewerking van Stephan de Vos. Maar ook voor de twee sponsoren, de Kringloopwinkel en de Gemeente Huizen, die deze uitgave voor de Huizer gemeenschap mogelijk hebben gemaakt. Daardoor kon het boek tegen een uiterst aantrekkelijke verkoopprijs van €19,50 op de markt gebracht worden.


Gevelstenen in Huizen
Het boek 'Gevelstenen in Huizen', samengesteld door Sandra Scholtz-Bunschoten en Henk Schipper, verscheen eind december 2015.  Ook dit boek is goed ontvangen. Mede dankzij sponsoring van het Westland Familie Fonds, kon de Historische Kring Huizen er een aantrekkelijk en kleurrijk fotoboek van maken. De verkoopprijs van € 14,95 kon opnieuw laag worden gehouden, mede door de inkomsten via het goed verkopende Woordenboek.

Sinterklaasgedichten op website
Om het cadeau geven van beide boeken in de Sinterklaas- en Kerstperiode extra te stimuleren zijn, net als verleden jaar, op de website passende Sinterklaasgedichten in Huizer dialect geplaatst om te downloaden en desgewenst te personaliseren.
Bekijk hier de Sinterklaasgedichten om ze te downloaden of te kopiëren.

Kerstsprookje in Huizer dialect
Een kerstverhaal : "Et si l'on parlait d'un certain Riton" van Dominique Marchand is ook in ’t Huizers te lezen.

  Activiteiten Agenda 2017
28 februari De burgemeesters van Huizen
Op deze avond zal de heer Meijerman een presentatie verzorgen over alle burgemeesters die Huizen gekend heeft. Als afsluiting zullen nog enkele interessante beelden vertoond worden van Oud Huizen.

25 maart


Lezing over dialecten in Huizen
"Dialecten in Noord Holland" (DiHN) in de Zenderkerk. Aanvang 13.00 uur.
Bijdragen van diverse Noord Hollandse dialecten, maar ook van Spakenburg-Bunschoten. Kosten deelname: € 7,50.
Meer info: Klaas Schipper, tel. 035 5260066, email: Klaas.Schipper@WXS.nlDe historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl
.

_____________________

Ledenvergaderingen

De ledenavonden en de jaarvergadering vinden plaats in
De Brassershoeve Waterstraat 2
en beginnen om 20.00 uur__________________

Optredens van de Klederdrachtgroep
Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen
_________________