line decor
 
 
 
 
 


Historische Kring Huizen
Elleboogstraat 19, 1271 RG
Huizen
tel.06 51 29 24 23
info@historischekringhuizen.nl
 


Open Monumentendag
Traditiegetrouw is op de Open Monumentendag de Oude Kerk geopend en kan de toren beklommen worden. Helaas gaat dat dit jaar niet lukken. De coronamaatregelen maken het toestaan van bezoekers te ingewikkeld.

Historische fietstocht door nieuwe Huizen
Zaterdag 26 september organiseren we weer een fietstocht in de serie Sporen uit het verleden. Dit keer fietsen we aan de oostzijde van Huizen en zullen we ons richten op het nieuwe Huizen.
In de jaren ’60 onderging Huizen een gigantische uitbreiding nadat het was aangewezen als groeikern. We fietsen door en langs de voormalige meentgronden van de Erfgooiers, waar het eeuwenoude landschap door de uitbreiding van Huizen en Blaricum, maar ook door de aanleg van de A27, voorgoed veranderde. Ook in dit gebied zijn diverse sporen uit het verleden te vinden. 

Opgeven is nodig i.v.m. gelimiteerde deelname. Als u wilt meefietsen, meld u dan aan via mailadres info@historischekringhuizen.nl  of bel 035 5260580.  We verzamelen ons met de fiets om 10:30 uur bij de Bibliotheek aan het Plein 2000. Deelname bedraagt € 3,00, voor leden gratis.

Uitbreiding subsidieregeling historisch onderzoek 
De subsidieregeling voor de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Huizen die historisch onderzoek willen gaan doen is gewijzigd. Het was al mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de kosten van het inwinnen van informatie, reis-, kopieer- en portokosten. Nu kan de onderzoeker ook een deel van de drukkosten vergoed krijgen als het resultaat van het onderzoek in drukvorm (bijv. een boek) verschijnt en wordt verspreid. Hieronder vallen de kosten voor opmaak, drukken, digitalisering en publiceren, tot een maximum van 1500 euro. De subsidieregeling is te raadplegen op de site van de gemeente, zoek op ‘historisch onderzoek’. Een subsidieverzoek kan ingediend worden bij het Huizer Museum of de Historische Kring in Huizen, zij beoordelen de aanvragen en beheren het fonds. 
De voorwaarden voor de regeling zijn hier te vinden.Activiteiten Agenda 2020
26 september
Historische fietstocht Oostermeent
verzamelen om 10.30u bij de Bibliotheek
Opgeven bij info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
Opgeven is belangrijk i.v.m. beperkt aantal deelnemers

24 oktober

Rondleiding Oude Begraafplaats
verzamelen om 15.00 uur bij de ingang aan de Ceintuurbaan.
Opgeven bij info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
Opgeven is belangrijk i.v.m. beperkt aantal deelnemers


19 november

thema avond (onder voorbehoud)
aanvang 20.00 uur in zalencentrum 't Visnet

 

 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep________

Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen