line decor
 
 
 
 
 


 

Agendapunten ledenvergadering digitaal afgehandeld
In de schriftelijke stemming hebben de leden ingestemd met het jaarverslag 2020, het financieel jaarverslag 2020, de begroting voor 2021 en met de benoeming van Rob de Slegte tot secretaris.
Er zijn geen vragen en opmerkingen binnengekomen. Daarmee is decharge verleend aan het bestuur.
Alle bovengenoemde onderwerpen zijn nog na te lezen in de Ratel van mei 2021.

Jan Rebel ontvangt Koninklijke onderscheiding
Wij feliciteren Jan Rebel, onze actieve vrijwilliger, erelid en ex-bestuurslid, met een welverdiende Koninklijke onderscheiding, lid in de orde van Oranje Nassau, die hij op 26 april 2021 van de burgemeester heeft ontvangen.
De aanvraag hiervoor, op initiatief van zijn kinderen, is  ondersteund met  aanbevelingen van de Kerk, Koninklijke Visio en natuurlijk ook de Historische Kring. Bij alle drie deze organisaties is hij al heel lang zeer actief in allerlei functies. Al die jaren hebben wij veel gehad aan Jan’s prettige, betrouwbare en bekwame manier van organiseren.
Omdat de uitreiking zeer beperkt toegankelijk was, hebben wij Jan die dag, weliswaar wat katterig via een filmpje, namens de Historische Kring gefeliciteerd. Deze felicitaties willen wij nogmaals herhalen, onderstrepen en rondbazuinen in deze mededeling.

Ewoud Doyer

Voorzitter Historische Kring Huizen.


Erfgoedfestival Gooi & Vecht

Zomer 2021 staat Gooi & Vecht in het teken van Gooise
Grensverleggers, Wereldverbeteraars en Uitvinders tijdens de
tweede editie van het Erfgoedfestival. 
Duik van 26 mei tot 12 september in de erfgoedverhalen van o.a.
P.C. Hooft, Nescio, Mondriaan en Frederik van Eeden met het inspirerende (coronaproof) buitenprogramma vol themawandelingen en fietsroutes. Ook zijn er verdiepende tentoonstellingen, blogs,vlogs, podcasts, een interactieve AR Experience van stoomtram de Gooische Moordenaar en een speciaal kinderprogramma met
bijpassend doeboek.

Voor meer informatie, kijk hier:
Rondreizende Tentoonstelling TVE Grensverleggers in Gooi en Vecht juli – september 2021

Activiteiten Agenda 2021
Vanwege de voortdurende coronacrisis zijn onderstaande activiteiten onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.

19 juni Fietstocht langs landgoederen en villawijken
DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN, DIE OOK DAN NOG GELDIG ZIJN, STAAN NOG NIET TOE OM DEZE ACTIVITEIT TE ORGANISEREN

2 juli

Wandeling over landgoed Oud Naarden
Verzamelen per fiets om 19.00 uur bij theehuis 'Bos en Hei' Kosten € 3,00. Aanmelden per email: info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580.

 


 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep


____

Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen