line decor
 
 
 
 
 


 


De top 10 Huizer dialect woorden die je moet kennen

Klik op de afbeelding om het aardige fimpje over enkele Huizer dialectwoorden van Mark Teeuwissen in gesprek met Tony Grolle en Klaas Schipper.

 


Informatie presentatie Waterschap
Op de ledenavond van 23 september hield Wim Zwanenburg een boeiende lezing over het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Deze presentatie is nu na te zien op de volgende link: Presentatie over waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor Huizer Historische Kring, 23 september 2021.pdf .
Meer informatie over het Waterschap is te vinden op de website agv.nl

In memoriam Aartje Kruijning-Teeuwissen

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden op 14 november van  Aartje Kruijning-Teeuwissen. Zij bereikte de leeftijd van 89 jaar. Vanaf het begin was zij betrokken bij de Historische Kring. Eerst als bestuurslid waar zij tot 2010 haar steentje heeft bijgedragen. Enige tijd heeft zij daarin als voorzitter gefunctioneerd. Aartje had een voorliefde voor verhalen vertellen, liefst in het Huizers. Ook schreef ze vaak over haar jeugd, met name over de oorlogstijd. Daarnaast maakte ze gedichten en schreef ze brieven en stukjes in het Huizers. Ook organiseerde zij wandelingen door het oude dorp. Een briefwisseling over een verzonnen meutje Aartjen aan haar nicht Jannetjen (Janny Rebel) leidde tot een langdurige boeiende briefwisseling in het Huizers in het Berichtenblad. Dit resulteerde in 2005 in de uitgave van het boek “Waarde Nicht, Lieve Meutjen”.
We condoleren de familie met dit verlies en gedenken haar als iemand die lange tijd actief betrokken was op de historie van ons mooie dorp.

 

 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep


____

Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen