line decor
 
 
 
 
 


 


In memoriam Janny Rebel - Gooijer
Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden op 14 juni van Janny Rebel - Gooijer. Zij bereikte de leeftijd van 84 jaar. Vanaf het begin was zij betrokken bij de Historische Kring en heeft ook enige jaren deel uit gemaakt van het bestuur. Van hieruit was ze de initiatiefneemster van het Huizer Museum en mede-oprichtster van de Huizerdag. Ook was ze in die tijd actief betrokken bij de Klederdrachtgroep. Niet in de laatste plaats werd haar naam gevestigd in de briefwisseling die spontaan ontstond tussen de fictieve personages meutjen Aartjen en nicht Jannetjen die gedurende een tiental jaren gepubliceerd werd in de Ratel. Dit resulteerde in de uitgave van het boek ´Waarde Nicht Lieve Meutjen´ in 2005.
.We condoleren de familie met dit verlies en gedenken haar als iemand die zeer betrokken was op de historie van ons mooie dorp.


Avondwandeling Oud Naarden op 2 juli
Van het verdronken stadje Oud Naarden dat in 1350 is verwoest, is na zoveel eeuwen niets meer te vinden. De naam Oud Naarden is gebleven en dan denken we niet alleen aan de voormalige speeltuin, maar ook aan het nabijgelegen landgoed met dezelfde naam. Na de verwoesting van de stad stichtten enige monniken een klooster. Vervolgens is op dit gebied een landgoed tot ontwikkeling gekomen, waarvan alleen de boerderij aan de Oud Huizerweg nog herinnert. In het gebied wat nu vooral uit bos bestaat, zijn nog sporen te vinden uit die vroegere periode. Tijdens de wandeling zal de gids sporen laten zien die herinneren aan het verleden van het landgoed. Maar ook sporen uit activiteiten die in Tweede Wereldoorlog hier plaatsvonden zoals de nog aanwezige fundamenten van afweergeschutopstellingen. Verzamelen om 19.00 uur per fiets bij Theehuis Bos en Hei Oud Huizerweg 30,1411 GZ Naarden. Deelname kost € 3,00, leden gratis. Voor opgave en informatie   info@historischekringhuizen.nl of bel 035 5260580.


Erfgoedfestival Gooi & Vecht

Zomer 2021 staat Gooi & Vecht in het teken van Gooise
Grensverleggers, Wereldverbeteraars en Uitvinders tijdens de
tweede editie van het Erfgoedfestival. 
Duik van 26 mei tot 12 september in de erfgoedverhalen van o.a.
P.C. Hooft, Nescio, Mondriaan en Frederik van Eeden met het inspirerende (coronaproof) buitenprogramma vol themawandelingen en fietsroutes. Ook zijn er verdiepende tentoonstellingen, blogs,vlogs, podcasts, een interactieve AR Experience van stoomtram de Gooische Moordenaar en een speciaal kinderprogramma met
bijpassend doeboek.

Voor meer informatie, kijk hier:
Rondreizende Tentoonstelling TVE Grensverleggers in Gooi en Vecht juli – september 2021


  Activiteiten Agenda 2021

2 juli

Wandeling over landgoed Oud Naarden
Verzamelen per fiets om 19.00 uur bij theehuis 'Bos en Hei' Kosten € 3,00. Aanmelden per email: info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580.
Meer info: zie hierboven


9 september

Heden en verleden van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Ledenavond met Wim Zwanenburg, bestuurslid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hij zal vertellen wat het waterschap allemaal doet, met name ook in onze directe omgeving. Aanvang 20.00 uur in zalencentrum 't Visnet

 


 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep


____

Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen