line decor
 
 
 
 #
 


Historische Kring Huizen
Molenberg 6, 1271 AR Huizen
tel. 035-5260580
info@historischekringhuizen.nl
 

Ledenavond over de Gooische Stoomtram
De Historische Kring onderneemt zaterdag 21 september een bijzondere fietstocht naar sporen uit het verleden in de directe omgeving van Huizen. Deze sporen worden bezocht tijdens een 2 uur durende tocht.
De route voert langs doorkijkjes op het dorp met de kerk die ogenschijnlijk de eeuwen door niet veranderd zijn, de enige grafheuvel die op Huizer grondgebied is gevonden en de kei die in 1953 is ontdekt in het Bikbergerbos. Maar er is meer. Dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal is gebleven is bekend, maar men was wel voorbereid op een aanval uit het oosten. Huizen maakte in die periode deel uit van de zogenaamde voorstelling van Naarden. De loopgraven die rondom ons dorp lagen zijn nu na honderd jaar nog steeds herkenbaar in het landschap. Maar er zijn nog veel meer bijzondere plekken die aangedaan worden.
De excursie start zaterdagmiddag om 10.00 uur bij de Botterwerf op de Oude Haven. Deelname bedraagt € 3,00, leden gratis. Opgeven is nodig i.v.m. beperkte deelname. Aanmelden: info@historischekringhuizen.nl of telefonisch via 5260580.

Maquette Voorbaan 76 nu tentoongesteld in de Brassershoeve

In het Oude Dorp staat een prachtig pand; Voorbaan 76, Het is een oude boerderij met dwarshuis en trapgevel. Ineke Westdorp heeft hier een maquette van gemaakt, die nu vanaf 29 juni tentoongesteld staat in de Brassershoeve, Waterstraat 2.. Dit als volgende halte van een door Huizen “reizende” tentoonstelling. Hiervoor werd hij onthuld op de ledenavond van de Historische Kring, en stond daarna tentoongesteld in het Huizer Museum en de Huizer Bibliotheek. En nu dus op een mooie drukke plek direct achter de ingang van het Gemeentehuis.
Ineke Westdorp, wandelde regelmatig langs dit pand aan de Voorbaan dat gedeeltelijk dateert uit ca 1600 met de voor Huizen unieke trapgevel en maakte een minibouwwerk van het voorhuis, met een zeer gedetailleerd interieur. Het aangrenzende, niet-gemodelleerde boerderijgedeelte is gelegen aan de Boerensteeg. Het gehele pand werd in de loop der jaren vaak verbouwd en opgedeeld in vier woningen, met de unieke baanderdeur (hooideur) nog in takt. Ineke heeft in totaal twee jaar aan de maquette en het verzamelen van de benodigde informatie gewerkt. Bij het minibouwwerk is een boekwerk in te zien over het gebouw, de bewoners, de eigenaren, de in de maquette geplaatste interieurdetails en van figuranten, afkomstig van oude ansichtkaarten. Daarnaast zijn diverse foto’s, documenten en een filmpje te zien op een beeldscherm naast de maquette.Open Monumentendag 14 september
Zoals gebruikelijk zal ook op de komende Huizerdag 14 september de Oude Kerk weer geopend zijn van 11.00 tot 16.00 u. Een goede gelegenheid om het mooie interieur te bewonderen. Er zijn medewerkers aanwezig die alles kunnen vertellen over de geschiedenis van de kerk.
De toren is ook open. Echter vanwege de veiligheidzijn er wat restricties. Er mogen maximaal 4 personen op de trap en geef elkaar de ruimte bij het opgaan en afgaan  van de trap.

Activiteiten van Tussen Vecht en Eem
Graag willen we u attenderen op de activiteiten van Tussen Vecht en Eem.
Zo is er op 18 september een Historisch Cafe in Naarden en een Open Dag in samenwerking met de Historische Kring Bussum op 5 oktober in conferentie-oord Drakenburg. Ook is er weer een themaleergang Gooi-o-logie. Meer informatie is te vinden op de website van Tussen Vecht en Eem.

  Activiteiten Agenda 2019
14 september Open Monumentendag
Openstelling Oude Kerk en beklimming toren van 11.00 tot16.00 uur
21 september Fietstocht ‘sporen uit het verleden'
De fietstocht leidt langs o.m. naar restanten van een smalspoor, een grafheuvel en restanten van loopgraven uit WOII.. Verzamelen om 10.00 uur bij de Botterwerf. Aanmelden info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
28 september Wandeling door het Oude Dorp
Start om 11.00 uur bij het Huizer Museum. Kosten € 4,00
5 oktober Rondleiding Oude Begraafplaats door Jan Veerman
Verzamelen om 15.00 uur bij de ingang aan de Ceintuurbaan
2 november Kindermiddag 40 jarig jubileum in 't Visnet

8 november

40 jarig jubileumavond in 't Visnet
aanvang 20.00 uur

21 november Gezellige avond met leden t.g.v. het 40 jarig jubileum
aanvang 20.00 uur
 

 

 


De Historische Kring is ook op facebook te vinden met onder meer informatie over de activiteiten die worden georganiseerd en het delen van informatie over de historie van Huizen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep

28 september
Enkhuizen, Zuiderzeemuseum

_________________


Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen